Listopad

08.05.2018 13:22

Listopad

 • 11.11. - Den veteránů, svátek připomíná ukončení 1. světové války (11. 11. 1918 v 11:00 hod. bylo podepsáno příměří), oslavy jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec. V ČR se slavil poprvé roku 1999.
 • 11.11. - Den proti drogám
 • 13.11. - Mezinárodní den nevidomých, vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
 • 13.11. - Den stromu a dřeva, vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové
 • 14.11. - Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891), slaví se od roku 1991, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace
 • 15.11. - Den vězněných spisovatelů, vyhlásil PEN - klub v roce 1993
 • 16.11. - Mezinárodní den tolerance, vyhlásilo Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996
 • 16.11. - Den poezie, slavil se poprvé v r. 1999; výroční den úmrtí K. H. Máchy 1810
 • 17.11. - Mezinárodní den studentstva, podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu, 17. listopadu 1941 se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva
 • 17.11. - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR
 • 20.11. - Světový den dětí, slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, slaví se v různých zemích v různém termínu
 • 20.11. - Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
 • 21.11. - Světový den pozdravů (World Hello Day), poprvé se slavil v roce 1973 (arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti) z iniciativy amerických studentů bratrů MacCormaků
 • 21.11. - Světový den televize, v tento den se uskutečnilo První televizní fórum, které uspořádala OSN, přijat VS OSN 17.12.1996
 • 25.11. - Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlásila OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla
 • 29.11. - Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem (výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

Pranostiky na listopad

 • Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
 • Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
 • Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
 • Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
 • Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.
 • Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
 • Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
 • Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 • Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 • Když se v listopadu na nebi hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.
 • V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
 • Jaký listopad, takový březen.
 • Studený listopad - zelený leden.
 • Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
 • Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
 • Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, před zimou k zimě chvátá.
 • Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich (1.11.)
 • Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o Vánocích.
 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
 • Kolem Všech svatých se mají okopávat stromy, aby nesly hojně ovoce.
 • Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší moci.
 • O všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
 • Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje (2.11.)
 • Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá (8.11.)
 • Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
 • Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá (9.11.)
 • Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
 • Jaký den svatého Martina, taková též bude zima (11.11.)
 • Jižní vítr na Martina - mírná zima.
 • Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.
 • Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá.
 • Na svatého Martina kouřívá se z komína.
 • O Martině houser po ledě chodí, o Vánocích husy blátem vodí.
 • Na svatého Otomara neuvidíš již komára (16.11.)
 • Svatá Alžběta se sněhem přilétá (17.11.)
 • Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá (21.11.)
 • Svatá Cecílie sněhem pole pokryje (22.11.)
 • Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje (23.11.)
 • Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě (25.11.)
 • Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
 • Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
 • Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
 • Na Saturnina skučí meluzina (29.11.)
 • Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží (30.11.)
 • Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
 • Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
 • Sníh na svatého Ondřeje žitu velmi prospěje
 • Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.

-khzs-

Zpět