Léčebna dlouhodobě nemocných

05.03.2017 12:10

Léčebny dlouhodobě nemocných (též oddělení následné péče) mohou být součástí nemocnic nebo jako samostatné organizace. Jsou zde pacienti, jejichž onemocnění vyžaduje dlouhodobou lékařskou a ošetřovatelskou péči.  Kromě zdravotní péče je poskytována i péče rehabilitační  -  stavy po operačních zákrocích, cévních mozkových příhodách a dalších závažnějších onemocněních. Pobyt klientu je max. 90 dnů. Po ukončení pobytu se vracejí do rodinného prostředí nebo dalších sociálních zařízení (např. domov pro seniory). Cílem takovéto péče je nácvik soběstačnosti, zlepšení  motoricko -intelektuálních funkcí a sociálních schopností vedoucích k co největší samostatnosti v osobním, sociálním a pracovním životě.

Úloha dobrovolníka

V léčebnách dlouhodobě nemocných se dobrovolníci setkávají s klienty v jejich těžkém období života. Klient, donedávna se starající sám o sebe i o svou rodinu, si najednou připadá nadbytečný, pociťuje vlastní neschopnost a nemohoucnost a zdá se mu, že je pro ostatní jen břemenem. Neví, co bude dál. Proto pro klienty někdy bývá těžké dobrovolníka přijmout. I pro dobrovolníka je to náročná situace. Navázat vztah s nemocným člověkem není jednoduché. Dobrovolník si s klientem může povídat, naslouchat mu, přečíst časopis, zpívat nebo dělat s ním ruční práce, případně jít na procházku. Pro osamělé klienty je důležité i to, že ho někdo navštíví a chce se mu věnovat.

-khzs-

Zpět