Léčba HIV a AIDS

10.02.2017 18:31

Hledání účinné léčby proti nákaze virem lidské imunodeficience následovalo ihned po jeho objevení v první polovině osmdesátých let minulého století.

V mezičase trvajícím přibližně dva roky byla léčba takto postižených pacientů velmi obtížná. Omezovala se pouze na léčbu nejčastěji infekčních, ale i jiných onemocnění souvisejících s postižením imunitního systému těchto pacientů a nikoliv na infekci samotným virem. Základním principem léčby této choroby je dobrá znalost HIV a jeho životního cyklu. V uplynulých desetiletích byly postupně objeveny léky působící na různých místech životního cyklu viru. Potlačují především množení viru, a tím oslabují jeho negativní vliv na lidský organismus.

První účinná léčba

Prvním opravdu účinným lékem na HIV se stal v roce 1985 azidothymidin, častěji označovaný jako zidovudin nebo zkratkou AZT. V té době byl jediným existujícím lékem a zároveň prvním ze skupiny tzv. inhibitorů reverzní transkriptázy.*

Používal se samostatně, v mnohem vyšších dávkách než je tomu v současnosti a způsoboval četné velmi závažné vedlejší účinky, které byly v té době považovány za jakousi nezbytnou daň výměnou za jednoznačný protivirový účinek. Je zajímavé, že tento lék se v léčbě používá dodnes a i přes následné objevy mnoha dalších léků neztratil příliš ze své důležitosti v terapii této infekce.

*Reverzní transkriptáza je jeden ze tří enzymů, který si virus lidské imunodeficience nese ve své genetické výbavě, a které mu zajišťují všechny jeho nezbytné metabolické pochody. Tento enzym konkrétně zajišťuje přepis RNA, ve které jsou uloženy genetické informace samotného viru do DNA, která se může následně včlenit do genetického materiálu lidské buňky.

Vývoj léčby

Během dalších let úporného vědeckého snažení postupně přibývaly další léky do této skupiny, které se následně podle chemického složení a některých vlastností rozdělily na:

  • inhibitory reverzní transkriptázy
  • inhibitory nukleosidové a nenukleosidové
  • inhibitory nukleotidové

 

Postupem času lékaři zjistili, že při podávání těchto léků v kombinacích je protivirový účinek vyšší. Na druhou stranu se po krátké době objevil nepříznivý efekt rezistence, podobně jako je tomu u léčby bakteriálních chorob antibiotiky.

Objev inhibitorů HIV- proteázy

Významný obrat nastal v polovině devadesátých let s objevem zcela nové lékové skupiny, kterou se staly inhibitory HIV- proteázy. Tento virový enzym zajišťuje bezchybné sestavení nové kompletní a funkční virové částice z materiálu, který vyprodukuje napadená lidská buňka, nejčastěji se jedná o jeden typ bílých krvinek tzv. CD4+ T lymfocyty.

Léky z této skupiny se v kombinaci s inhibitory reverzní transkriptázy ukázaly být nesmírně účinné. Proto se začíná hovořit o tzv. vysoce účinné antiretrovirové terapii neboli HAART (odvozeno z angličtiny). Nová éra léčby, někdy také nazývaná érou HAART, významným způsobem prodloužila nakaženým pacientům dobu přežití mechanismem zpomalení infekce a přechodem do pokročilého stádia choroby, někdy nazývanému AIDS.

Nové léky

V poslední době se začínají používat při léčení pacientů nakažených HIV léky z dalších dvou skupin, které působí na virus zcela odlišnými mechanismy, než tomu bylo u těch předcházejících, respektive na zcela odlišných místech životního cyklu viru.

  • Jednou z nich jsou tzv. inhibitory vstupu viru do buňky

 

Tato nová skupina brání, modifikací složitého procesu, viru vstoupit do cílové buňky. Zamezením tohoto průniku elegantním způsobem zabraňuje nakažení dalších buněk v lidském těle. Vzhledem k zcela odlišenému mechanismu účinku je do této skupiny vkládána velká naděje zvláště pro pacienty, u kterých selhává léčba ostatními preparáty v důsledku lékové rezistence. Případné naplnění těchto nadějí ukáže až léčebná realita.

  • Další a možná největší nadějí je vakcína proti HIV

 

Všechny dosud existující a používané léky nejsou schopny zbavit organismus HIV a pouze napomáhají tělu v boji s virem. Teprve vyvinutí účinné vakcíny by bylo definitivním léčebným řešením. Skutečností je však jen dlouhotrvající a zatím převážně neúspěšná snaha. Aktuální zprávy z mnoha významných světových laboratoří zabývající se takto orientovaným výzkumem nedávají přílišnou naději k jejímu brzkému objevení. Do té doby zůstává léková protivirová terapie jediným způsobem léčby.

-khzs-

Zpět