Květen

08.05.2018 12:59

Květen

 • 1.5. - Svátek práce, byl vyhlášen 1. kongresem II. internacionály v Paříži 14. - 21.7. 1889 na památku stávky chicagských dělníků v roce 1886 a jejích popravených vůdců
 • 2.5. - Světový den ptačího zpěvu
 • 3.5. - Světový den svobody tisku, vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993, poprvé se slavil roku 1994
 • 3.5. - Den Slunce
 • 3.5. - Světový den alergie a astmatu, vyhlásila Globální iniciativa pro astma, v ČR se slaví od roku 1999
 • 4.5. - Den hasičů, slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry
 • 5.5. - Den Evropy, výročí založení Rady Evropy 1949
 • 8.5. - Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže
 • 15.5. - Mezinárodní den rodiny, OSN jej vyhlásila poprvé roku 1994
 • 17.5. - Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
 • 18.5. - Mezinárodní den muzeí, vyhlásila v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM)
 • 21.5. - Světový den kulturního rozvoje (UNESCO)
 • 22.5. - Mezinárodní den biodiverzity (biologické diverzity) - vyhlášen OSN
 • 24.5. - Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909, vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999
 • 25.5. - Den Afriky (Den africké svobody), výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963

Pranostiky na květen

 • Studený máj - v stodole ráj.
 • Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
 • Deštivý květen - žíznivý říjen.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
 • Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 • V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • V máji hřímoty nedělají trampoty.
 • Máj a září jsou branami léta.
 • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 • Je-li květen chladný, rok nebude hladný.
 • Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
 • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
 • V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
 • Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 • Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst (1.5.)
 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • První květen deštivý - polím a loukám škodlivý.
 • Je-li o dni svatého Floriana veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
 • Déšť na Mamerta, Serváce a Bonifáce - prší pak celé léto (11.5.)
 • Pankrác, Servác, Bonifác - studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.
 • Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíce proklatí.
 • Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine (15.5.)
 • Svatá Žofie políčka často zalije.
 • Svatá Žofie prosa zasije a vína upije.
 • Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku (16.5.)
 • Když na Urbana prší, bude hodně myší (25.5.)
 • Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
 • Urban bývá studený pán.
 • Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu (26.5.)
 • Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.
 • Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
 • Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.

-khzs-

Zpět