Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách

13.05.2018 15:01

Pracovníci v sociálních službách

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se svými organizačními složky KLŠ=Klubovní Lesní Škola a SC=StreetWork Centrum spouští další vzdělávací kurz, který je určen pro občany, se zájmem pro budoucí pracovníky o sociální služby. Zájemci o kurz pracovníka v sociálních službách nás mohou kontaktovat přes online formulář, který máme na webu.

 

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditace MPSV, cena 6 800,- Kč za 1 účastníka (v některých případech lze uhradit přes úřady práce).

Doba výuky: 14:00 – 19:15 (pátek) 9:00 - 15:00 (sobota)

Počet hodin výuky: 150 hodin 94 h. teorie 56 h. praxe závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ve Žďáru nad Sázavou je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb. Je určen všem pracovníkům v sociálních službách, kteří vykonávají přímou obslužnou péči, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost a další činnosti pod dohledem sociálního pracovníka.

Obsah rekvalifikačního kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Obsah:

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření

Základní požadavky na uchazeče:

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
-khzs-
Zpět