Kurz - Zdravotník zotavovacích akcí

06.05.2018 15:36

Kurz-Zdravotník zotavovacích akcí

Táboroví vedoucí, lektoři nejrůznějších zájmových klubů dětí a mládeže, sportovní trenéři mládeže… ti všichni dobře vědí, že ve světě dětských her občas stačí jeden špatný krok a úraz je na světě. Chcete-li být na vážné, ale i zdánlivě banální stavy perfektně připravení, zvolte tento akreditovaný kurz. Odbouráte nejen (přirozený) strach a naučíte se skutečně pomoci, ale díky certifikátu můžete následně zastávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí.

Kurzy „ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“

Výuka

42 hodin výuky. Obsáhlejší a komplexnější zdravotnický kurz nenajdete. Naučíme vás nejen to, jak bezchybně zvládnout první pomoc a poradit si se závažnými zdravotními stavy, ale obeznámíme vás i s právními aspekty vaší funkce, základy hygieny a efektivním řešením zdánlivě banálních situacích.

3+1 důvod, proč si zvolit právě nás

 • Jako jediní do kurzu zařazujeme i praktický nácvik záchrany tonoucího přímo v bazénu.
 • Naučíme vás víc, než je v požadavcích MŠMT - včetně toho, jak zvládat zdánlivě banální, ale nepříjemné stavy, jakou jsou průjmy, horečky, podchlazení…
 • Školíme v malých skupinách 5 až 12 osob, lektor se vám tedy bude individuálně věnovat.
 • Náš kurz je vždy aktuální a splňuje všechny náležitosti, které doporučuje Evropská rada pro resuscitaci.

Kurz je zakončený zkouškou, kterou tvoří písemný test a praktická zkouška. Neúspěšní účastníci mohou zkoušku zdarma zopakovat nebo znovu se slevou absolvovat celý kurz.

Po úspěšném zvládnutí pak získáte certifikát s neomezenou platností a můžete vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí, které pořádají státní, nestátní a soukromé subjekty pro děti.

Osnova-aneb co vás čeká na kurzu zdravotníka zotavovacích akcí

 • Zásady poskytování první pomoci
  • význam laické první pomoci
  • záchranné složky
  • povinnosti jednotlivých složek záchranného systému
  • dodržování bezpečnosti u poskytování PP
  • linky tísňového volání, komunikace s dispečerem
  • první pomoc a legislativa
 • Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci
 • Základy fyziologie
 • oběhová soustava
 • dýchací soustava
 • nervová soustava
 • trávicí soustava
 • pohybová soustava
 • vylučovací soustava
 • základní zásady a postupy
 • zhodnocení stavu pacienta
 • základy, zahájení, ukončení,…
 • nácvik zprůchodnění dýchacích cest
 • nácvik nepřímé srdeční masáže
 • nácvik umělého dýchání
 • kardiopulmonální resuscitace dětí
 • etické aspekty neodkladné resuscitace
 • zevní krvácení
 • vnitřní krvácení
 • krvácení z tělních otvorů
 • nácvik zastavení tepenného a žilního krvácení
 • nácvik zastavení krvácení u amputované končetiny
 • druhy šoků
 • příznaky šoků
 • protišoková opatření
 • kvalitativní poruchy vědomí
 • kvantitativní poruchy vědomí
 • popáleniny
 • úpal, úžeh
 • podchlazení
 • omrzliny
 • úraz elektrickým proudem
 • zásah bleskem
 • Postupy při poskytování první pomoci
 • druhy ran
 • "čisté" rány
 • "znečištěné" rány
 • cizí těleso v ráně
 • částečná nebo úplná amputace končetin
 • poranění zvířaty
 • materiál ke krytí ran
 • tlakové obvazy
 • obvazy horní končetiny
 • obvazy dolní končetiny
 • obvaz hlavy
 • zavřené zlomeniny
 • otevřené zlomeniny
 • provizorní fixace zlomenin
 • poranění hlavy se zachováním vědomí
 • poranění hlavy doprovázené bezvědomím
 • otevřená mozkolebeční poranění
 • poranění obličejové části hlavy
 • poranění páteře
 • zavřená poranění hrudníku
 • otevřená poranění hrudníku
 • zavřená poranění břicha
 • otevřená poranění břicha
 • náhlé bolesti břicha
 • nácvik transportu u poranění páteře
 • otrava potravinami včetně hub
 • otrava léky
 • otrava alkoholem
 • požití jiných nebezpečných látek (kyseliny, zásady)
 • otrava oxidem uhelnatým
 • alergické reakce
 • astma bronchiale
 • AIM, CMP, diabetes, epilepsie…
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Krvácení
 • doporučený obsah příruční lékárny dle použití
 • použití materiálu v lékárně
 • Šok
 • Poruchy vědomí
 • Úrazy teplem a chladem
 • Úraz elektrickým proudem
 • První pomoc při tonutí
 • Rány
 • Obvazové techniky
 • Poranění kostí a kloubů
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře hrudníku a břicha
 • Otravy, alergické reakce
 • Náhle vzniklé stavy spojené s chronickým onemocněním
 • Vedení zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Příruční lékárna

-khzs-

Zpět