Kurz-Zdravotník zotavovacích akcí a základy první pomoci

06.05.2018 15:20

Kurz-Zdravotník zotavovacích akcí

Táboroví vedoucí, lektoři nejrůznějších zájmových klubů dětí a mládeže, sportovní trenéři mládeže… ti všichni dobře vědí, že ve světě dětských her občas stačí jeden špatný krok a úraz je na světě. Chcete-li být na vážné, ale i zdánlivě banální stavy perfektně připravení, zvolte tento akreditovaný kurz. Odbouráte nejen (přirozený) strach a naučíte se skutečně pomoci, ale díky certifikátu můžete následně zastávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí.

Kurzy „ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ“

Výuka

42 hodin výuky. Obsáhlejší a komplexnější zdravotnický kurz nenajdete. Naučíme vás nejen to, jak bezchybně zvládnout první pomoc a poradit si se závažnými zdravotními stavy, ale obeznámíme vás i s právními aspekty vaší funkce, základy hygieny a efektivním řešením zdánlivě banálních situacích.

3+1 důvod, proč si zvolit právě nás

 • Jako jediní do kurzu zařazujeme i praktický nácvik záchrany tonoucího přímo v bazénu.
 • Naučíme vás víc, než je v požadavcích MŠMT - včetně toho, jak zvládat zdánlivě banální, ale nepříjemné stavy, jakou jsou průjmy, horečky, podchlazení…
 • Školíme v malých skupinách 5 až 12 osob, lektor se vám tedy bude individuálně věnovat.
 • Náš kurz je vždy aktuální a splňuje všechny náležitosti, které doporučuje Evropská rada pro resuscitaci.

Kurz je zakončený zkouškou, kterou tvoří písemný test a praktická zkouška. Neúspěšní účastníci mohou zkoušku zdarma zopakovat nebo znovu se slevou absolvovat celý kurz.

Po úspěšném zvládnutí pak získáte certifikát s neomezenou platností a můžete vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí, které pořádají státní, nestátní a soukromé subjekty pro děti.

Osnova-aneb co vás čeká na kurzu zdravotníka zotavovacích akcí

 • Zásady poskytování první pomoci
  • význam laické první pomoci
  • záchranné složky
  • povinnosti jednotlivých složek záchranného systému
  • dodržování bezpečnosti u poskytování PP
  • linky tísňového volání, komunikace s dispečerem
  • první pomoc a legislativa
 • Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci
 • Základy fyziologie
 • oběhová soustava
 • dýchací soustava
 • nervová soustava
 • trávicí soustava
 • pohybová soustava
 • vylučovací soustava
 • základní zásady a postupy
 • zhodnocení stavu pacienta
 • základy, zahájení, ukončení,…
 • nácvik zprůchodnění dýchacích cest
 • nácvik nepřímé srdeční masáže
 • nácvik umělého dýchání
 • kardiopulmonální resuscitace dětí
 • etické aspekty neodkladné resuscitace
 • zevní krvácení
 • vnitřní krvácení
 • krvácení z tělních otvorů
 • nácvik zastavení tepenného a žilního krvácení
 • nácvik zastavení krvácení u amputované končetiny
 • druhy šoků
 • příznaky šoků
 • protišoková opatření
 • kvalitativní poruchy vědomí
 • kvantitativní poruchy vědomí
 • popáleniny
 • úpal, úžeh
 • podchlazení
 • omrzliny
 • úraz elektrickým proudem
 • zásah bleskem
 • Postupy při poskytování první pomoci
 • druhy ran
 • "čisté" rány
 • "znečištěné" rány
 • cizí těleso v ráně
 • částečná nebo úplná amputace končetin
 • poranění zvířaty
 • materiál ke krytí ran
 • tlakové obvazy
 • obvazy horní končetiny
 • obvazy dolní končetiny
 • obvaz hlavy
 • zavřené zlomeniny
 • otevřené zlomeniny
 • provizorní fixace zlomenin
 • poranění hlavy se zachováním vědomí
 • poranění hlavy doprovázené bezvědomím
 • otevřená mozkolebeční poranění
 • poranění obličejové části hlavy
 • poranění páteře
 • zavřená poranění hrudníku
 • otevřená poranění hrudníku
 • zavřená poranění břicha
 • otevřená poranění břicha
 • náhlé bolesti břicha
 • nácvik transportu u poranění páteře
 • otrava potravinami včetně hub
 • otrava léky
 • otrava alkoholem
 • požití jiných nebezpečných látek (kyseliny, zásady)
 • otrava oxidem uhelnatým
 • alergické reakce
 • astma bronchiale
 • AIM, CMP, diabetes, epilepsie…
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Krvácení
 • doporučený obsah příruční lékárny dle použití
 • použití materiálu v lékárně
 • Šok
 • Poruchy vědomí
 • Úrazy teplem a chladem
 • Úraz elektrickým proudem
 • První pomoc při tonutí
 • Rány
 • Obvazové techniky
 • Poranění kostí a kloubů
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře hrudníku a břicha
 • Otravy, alergické reakce
 • Náhle vzniklé stavy spojené s chronickým onemocněním
 • Vedení zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Příruční lékárna

 

KURZ-ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Kurz je rozdělen do dvou částí, abyste si všechny znalosti a dovednosti lépe zapamatovali. Přece jen udržet pozornost 5 hodin není nic lehkého, proto nejprve absolvujete náš základní kurz a poté, s krátkým odstupem, kurz navazující. Tento systém se během let osvědčil, což nám potvrdily stovky klientů.

Naučíme Vás rozpoznat nebezpečí šokového stavu, účinnou první pomoc při nejrůznějších typech poranění, jako jsou zlomeniny, popáleniny, poleptání apod. Vysvětlíme Vám příčiny a příznaky běžných onemocnění jako jsou např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, diabetes mellitus a poradíme, jak můžete nejlépe postiženému pomoci. Zabývat se budeme také akutními stavy dětských pacientů.

Školení realizujeme v malých skupinách 5-12 osob, aby se Vám lektor mohl individuálně věnovat.

Osnova kurzu základy první pomoci

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace dospělých a dětí včetně použití AED (teorie + praktický nácvik)
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest (dušení)
 • Šok
 • Zlomeniny (druhy, možnosti fixace)
 • Poranění páteře
 • Poranění hlavy
 • Popáleniny
 • Úžeh a úpal
 • Poleptání
 • Intoxikace
 • Křečové stavy
 • Hypoglykémie
 • Akutní stavy u dětí
 • Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda

 

Základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí, Školení laické první pomoci pro veřejnost,  firmy, instituce apod.

Dále nabízíme:

Zdravotní dozory: sportovní zápasy, turnaje, závody, koncerty, firemní akce apod.

Zdravotní projekty-První pomoc do škol, kategorie 10-18 letých, dny prevence, akce pro děti, mládež a seniory: Soutěže „ČERVENÁ KRVINKA“ vedoucích a zástupců vedoucích zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Speciální víkendové příměstské tábory se zaměřením s výukou první pomoci. Preventivní aktivity Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek  pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a Klubovní Lesní Školy letos zamíří i do „MŠ“ Mateřských Škol a škol v níž se seznámí děti a mládež  se základy první pomoci, jak bezpečně a bez úrazů trávit prázdniny, přednášky, měření TK, BMI a GM.

Veškeré aktivity jsou vedeny a pořádány zkušenými, záchranáři, kvalifikovanými, vedoucími a instruktory Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek  pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

-khzs-

Zpět