Kurz - Základy první pomoci v KLŠ a KHZS

06.05.2018 15:38

KURZ-ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Kurz je rozdělen do dvou částí, abyste si všechny znalosti a dovednosti lépe zapamatovali. Přece jen udržet pozornost 5 hodin není nic lehkého, proto nejprve absolvujete náš základní kurz a poté, s krátkým odstupem, kurz navazující. Tento systém se během let osvědčil, což nám potvrdily stovky klientů.

Naučíme Vás rozpoznat nebezpečí šokového stavu, účinnou první pomoc při nejrůznějších typech poranění, jako jsou zlomeniny, popáleniny, poleptání apod. Vysvětlíme Vám příčiny a příznaky běžných onemocnění jako jsou např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, diabetes mellitus a poradíme, jak můžete nejlépe postiženému pomoci. Zabývat se budeme také akutními stavy dětských pacientů.

Školení realizujeme v malých skupinách 5-12 osob, aby se Vám lektor mohl individuálně věnovat.

Osnova kurzu základy první pomoci

 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace dospělých a dětí včetně použití AED (teorie + praktický nácvik)
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest (dušení)
 • Šok
 • Zlomeniny (druhy, možnosti fixace)
 • Poranění páteře
 • Poranění hlavy
 • Popáleniny
 • Úžeh a úpal
 • Poleptání
 • Intoxikace
 • Křečové stavy
 • Hypoglykémie
 • Akutní stavy u dětí
 • Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda

-khzs-

Zpět