Kriminalita mladistvých

09.09.2018 19:00

Kriminalita mladistvých

(též juvenilní delikvence) se týká věkové kategorie 15 – 18 let. V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se party. Vytrhnout mladého člověka z takové party je často velmi nesnadné až nemožné. Trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti ostatních věkových skupin pachatelů. To je dáno stupněm duševního a tělesného vývoje, vlastnostmi, zkušenostmi i motivy k páchání trestné činnosti. Mládež páchá trestnou činnost častěji se spolupachateli a ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové).

 

Nejčastější delikty mladistvých jsou:

  • násilí proti jednotlivci či skupině
  • opilství a výtržnictví
  • neoprávněné užívání motorového vozidla
  • rozkrádání, vandalismus
  • toxikomanie
  • prostituce
  • gamblerství
-khzs-
Zpět