Kreslíři RŠ 2

01.02.2017 17:50

Bohumil Konečný


Narodil se 19. dubna 1918 v Plzní. Vytvořil barevnou kresbu Rychlých šípů, jak se rozhlížejí z věže kostela sv. Jakuba po Stínadlech. Tato kresba se objevila na obálce 18. čísla I. ročníku časopisu Vpřed. V roce 1970 vydalo nakladatelství Olympia knihu Stínadla se bouří, kterou ilustroval ve spolupráci s malířem Gustavem Krumem. Bohumil Konečný provedl figurální kresby a Gustav Krum vše ostatní. Pro tuto knihu nakreslil B. Konečný také barevnou obálku s Rychlými šípy v podzemí Stínadel.

Václav Junek


Narodil se 16. srpna 1913 v Kladně. Vyučil se sazečem a pracoval do roku 1934 v tiskárně. Studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole a na AVU. V době několikaměsíční nepřítomnosti Jana Fischera v roce 1941, byl požádán Jaroslavem Foglarem, aby kreslil příběhy Rychlých šípů do závěrečných čísel VI. ročníku Mladého hlasatele. Do úředního zákazu vydávání Mladého hlasatele nakreslil celkem 8 příběhů Rychlých šípů, které Marko Čermák roku 1970 nakreslil znovu. Zemřel v Praze 29. ledna 1976.

Bohumír Čermák


Narodil se 14. října 1910 v Praze. V roce 1941 nakreslil dva příběhy - Rychlé šípy ve skalním obydlí a Rychlé šípy prchají ze skal. Tyto příběhy však byly zveřejněny až v roce 1970 v časopise Rychlé šípy č. 2/9. Dále zpracoval příběh Rychlé šípy cvičí, který nabídl J. Foglarovi a ten ho roku 1947 zařadil do 22. čísla II. ročníku časopisu Vpřed. Pro redakci Vpředu nakreslil i hlavičky celé pětice Rychlých šípů. Tuto kresbu redakce využila pro záhlaví dopisních papírů na potvrzení o udělení Čestného odznaku RŠ a také na informačním letáku ke II. ročníku Vpředu.

-khzs-

Zpět