KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU

07.02.2017 18:10

Pracovníci  se zaměřením na komplexní práci s rodinou pomáhají klientům především s řešením neurovnaných rodinných vztahů (mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem), s navázáním klientů na vzdělávací instituce, zajištěním pomoci osamělým matkám s dětmi, s navázáním kontaktů rodičů s dětmi v ústavní výchově apod.

Služba je určena všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nemají dostatek informací a trpí neznalostí svých práv, povinností a dostupných služeb. Pracujeme s klienty, kteří chtějí své problémy řešit a do jejich řešení se aktivně zapojit. Tato pomoc rodinám s dětmi spočívá především v sepsání potřebných návrhů k soudu, v napsání žádostí na příslušné instituce, ve vyplnění formulářů apod. Klienty doprovázíme na úřady a jiné instituce, pomáháme navazovat spolupráci s institucemi (úřady, školami, ). Dále klientům pomáháme vysvětlit obsah úředních rozhodnutí a soudních listin, zorientovat se v jejich právech a povinnostech.

-khzs-

Zpět