Klubovní společenství při KHZS

14.04.2017 10:00

1. KHZS sdružuje klubovní společenství (ZČ-KKH KHZS) s více typů činností a zájmů: Zájmové kluby ZČ-KKHZS KMP=Kluby Modré Planety. Náplň činnosti: Ochrana přírody, pořádání eko srazů, Eko olympiády, regionální, celostátní, mezinárodní.ZČ-KKH KHZS   PVK=Přírodovědecké kluby. Náplň činnosti:  Přírodo-Vědecké  Kluby  budou zaměřeny pouze na ochranu přírody a přírodní  vědy.

ZČ-KKH KHZS  HK=Hudební Kluby. Náplň činnosti: Hudba, koncerty, vystoupení.

ZČ-KKH KHZS  MK=Modelářské Kluby. Náplň činnosti: Tvorba papírových a plastových modelů.

ZČ-KKH KHZS  KDH=Kluby deskových Her. Náplň činnosti: Hraní deskových her v klubovnách, regionální, celostátní i mezinárodní turnaje.

ZČ-KKH KHZS  NK=Novinářské Kluby. Náplň činnost: Vydávání novin, žurnalistika.
 

SPORTOVNÍ KLUBY  (ZČ-KKH KHZS)

ZČ-KKH KHZS PAK=Paintballové  kluby. Náplň činnosti: Bojové hry, mezinárodní, místní, okresní soutěže, soustředění.

ZČ-KKH KHZS  LAK=Lakrosové kluby. Náplň činnosti: Hra lakros, mezinárodní, regionální závody, tréninky a soustředění.

ZČ-KKH KHZS  VOK=Vodácké Kluby. Náplň činnosti: Sjíždění řek, závody mezinárodní, regionální i celostátní.

TÁBORNICKÉ, TURISTICKÉ A FOGLAROVSKÉ KLUBY


ZČ-KKH KHZS  KLM=Kluby lesní Moudrosti. Náplň činnosti: Táboření, příroda, tábornické dovednosti, pořádání srazů a akcí, hry v klubovnách.
ZČ-KKH KHZS  S.U.K=SUrvival Kluby. Kluby jsou určeny otrlejším klukům a holkám, kteří se chtějí naučit přežít v přírodě.
ZČ-KKH KHZS  TK= Turistické Kluby.  Kluby jsou určeny pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi turistiku a vše kolem ní.
ZČ-KKH KHZS  T.A.K= TrAmpské Kluby.  Kluby jsou určeny pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi trampováni.
ZČ-KKH KHZS  I.N.K= Indiánské Kluby.  Kluby jsou určeny pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi indiány a žijí po jejich vzorů.

ZČ-KKH KHZS  Č.K.Ú= Čtenářské Kluby Úplňku. Kluby jsou organizovány Čtrnáctideníkem ÚPLNĚK, který vydává Klubovní Hnutí o.s., s klubovními společenstvími, který je určen pro děti a mládež v ČR.

ZČ-KKH KHZS  KŽK=Kluby Žlutého Kvítku. Náplň činnosti: Táboření, hry soutěže, sport, příroda.

 

JINÉ  KLUBY  

  
ZČ-KKH KHZS  PK=Počítačové Kluby. Náplň činnosti: Tvorba webu, vzdělávací programy pro všechny, co se zajímají o počítače.


ZČ-KKH KHZS  D.Z.K=Dívčí Zájmové Kluby. Náplň činnosti: Tábornictví, sport, počítače, hudba, tanec, výtvarná činnost, hry, soutěže.
ZČ-KKH KHZS  ZRK-Zájmové Rybářské Kluby. Náplň činnosti: Rybaření.
ZČ-KKH KHZS  K.L.P=Kluby Lidských práv. Náplň činnosti: Ochrana lidských práv, kampaně, akce, mezinárodni spolupráce.
ZČ-KKH KHZS  G.C.K= GeoCaching Kluby. Činnost těchto klubů je zaměřena na turistiku a geocaching (hledání pokladů pomocí GPS, ukládaní keší).

ZČ-KKH KHZS  SK=Skejťácké Kluby. Náplň:  Skejtování, sport, hudba…

ZČ-KKH KHZS  KZK=Křesťanské Zájmové kluby- Tyto kluby tvoří převážně křesťanská mládež, a jejich činnost se od těch ostatních moc neliší, dělají vše co ostatní kluby akorát ve svých klubech mají zavedené náboženství.

Stává se, že dítě nemá zájem zapojit se do žádného zájmového klubu, a tak jsme zřídily rodinné zájmové kluby jejich činnost se od ostatních neliší. Akorát vše, co by dítě dělalo s kamarády, dělá s rodiči.

ZČ-KKH KHZS  RZK=Rodinné Zájmové Kluby- Jde o zájmové rodinné kluby.

ZČ-KKH KHZS  FČK=Foglarovy Čtenářské Kluby. Jde o klasické legendární Foglarovy kluby.

ZČ-KKH KHZS  KAR=Kluby Arthura Ransomeho. Jsou zaměřeny na četbu knih spisovatele A.R., pořádají různá setkání, klubovní činnost.

ZČ-KKH KHZS  KPP=Kluby První Pomoci. Jsou zaměřeny na první pomoc a zdravotnictví, záchranný systém.

ZČ-KKH KHZS  KOZ=Kluby Ochránců Zvířat. Věnují se ochraně zvířat.

ZČ-KKH KHZS  AK= Airsoftové Kluby. Jsou zaměřeny na pobyt v přírodě, airsoft, vojenství atd.

ZČ-KKH KHZS  SPK=Speleogické Kluby. Jsou zaměřeny na prozkoumávání podzemních jeskyní atd.

ZČ-KKH KHZS  VK=Výtvarné Kluby.

ZČ-KKH KHZS  CHK-CHovatelské Kluby.

ZČ-KKH KHZS KKH=Kluby Klubovního Hnutí.

ZČ-KKH KHZS  VK-Vontské Kluby.

ZČ-KKH KHZS  SZK- Selesiánské Zájmové Kluby.

ZČ-KKH KHZS  EZK- Evangelické Zájmové Kluby.

ZČ-KKH KHZS  KAZK- Katolické Zájmové Kluby.

ZČ-KKH KHZS  LEZK- Luteránsko Evangelické Zájmové Kluby.

ZČ-KKH KHZS  ŘKZK- ŘeckoKatolické Zájmové Kluby.

ZČ-KKH KHZS  KMS-Kluby Mladých Svišťů.

ZČ-KKH KHZS  KMH-Kluby Mladých Hasičů.

ZČ-KKH KHZS  LARK-LARp Kluby.

 

ZČ-KKH KHZS  EKOK=EKOlogické Kluby. Jsou zaměřeny na ekologii, ochranu přírody.

ZČ-KKH KHZS  DK-Divadelní Kluby. Jsou zaměřeny na hraní divadla.

ZČ-KKH KHZS  LK-Loutkařské Kluby. Jsou zaměřeny na výrobu loutek, hraní loutkového divadla atd.

ZČ-KKH KHZS  HOK-HOkejbalové Kluby. Jsou zaměřeny pouze na turnaje, a na tuto hru.

ZČ-KKH KHZS  FZK- FLorballové Zájmové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro všechny kluky a holky, co hrají florball

ZČ-KKH KHZS  KND- Kluby Nadaných  Dětí. Klubovní společenství je určeno pro všechny nadané děti v ČR a SR, kteří mají nějaké nadaní či talent

ZČ-KKH KHZS  HKJ- Hokejové Kluby Junior. Klubovní společenství je určeno pro děti a mládež, kteří se zajímají o hokej, žijí pro něj a hrají ho…

ZČ-KKH KHZS  FKJ- Fotbalové Kluby Junior. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří žijí fotbalem

ZČ-KKH KHZS  CK- Cestovatelské kluby. Klubovní společenství je určeno pro všechny kluky a holky, kteří rádi cestují

ZČ-KKH KHZS  PLK- PLavecké Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří mají rádi plavání

ZČ-KKH KHZS  CYK- Cyklistické Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří mají rádi cyklistiku

ZČ-KKH KHZS  OUK- Outdoorové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří se zajímají o outdoorvé aktivity

ZČ-KKH KHZS  SC- Space Club. Klubovní společenství je určeno pro fanoušky vesmíru

ZAK- Zálesácké Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří propadli táboření, přírodě.

 

ZČ-KKH KHZS  HZK- Heraldické Zájmové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky kteří se zajímají o heraldiku, erby, znaky…

ZČ-KKH KHZS  ŠZK- Šermířské Zájmové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří se zajímají o středověk, rytíře, šermování

ZČ-KKH KHZS  SBZK- Sběratelské Zájmové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro všechny kluky a holky kteří se zajímají o sběratelství a mají sběratelského ducha…

ZČ-KKH KHZS  FIZK- Filatelistické Zájmové Kluby. Klubovní společenství je určeno pro kluky a holky, kteří se zabývají  filatelií, sbíráním známek

 

ZČ-KKH KHZS  NPK- NízkoPrahové Kluby.   Klubovní společenství je určeno všem klukům a holkám, co se doma nudí a rádi vyvíjí klubovní činnost s kamarády v klubovně a dělají něco pro ně.

 

ZČ-KKH KHZS  KETS-Kluby Ernesta Thompsona Setona.   Klubovní společenství je určeno všem klukům a holkám, kteří mají v oblibě spisovatele Ernesta Thompsona Setona

ZČ-KKH KHZS  KHP-Kluby Harryho Pottera. Klubovní společenství je určeno všem fanouškům legendárního čarodějného učně.

-khzs-

 

Zpět