Kdo se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy může přihlásit ?

30.04.2018 10:54

Kdo se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy může přihlásit ?

Do KLŠ=Klubovní Lesní Školy se může přihlásit každý občan ČR a SR, (kluk i holka), který (á) vede zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), a chtěl (a) by si doplnit své klubovní (vzdělání), zkušenosti, nebo si založit (ZČ-KKH KHZS).

Pro koho KLŠ je ? 

KLŠ=Klubovní Lesní Škola je určena pro všechny kluky a holky, kteří vedou v ČR nebo SR zájmové kluby dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS). KLŠ=Klubovní Lesní Škola je pro kluky a holky (klubaře) od 10-18 let, kteří se rozhodli založit a vést zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS).

Pro koho KLŠ=Klubovní Lesní Škola není

KLŠ=Klubovní Lesní Škola není určena dospělým.

Dále:

-lidem kteří mají za sebou trestní minulost

-lidem kteří berou drogy, pijí, kouří, omamné látky

-lidem kteří měli v minulosti konflikt se zákony ČR nebo SR

-lidem kteří jsou problémový

Kolik KLŠ=Klubovní Lesní Škola stojí ?

Pro řádné platící členy KHZS kteří platí členské příspěvky a ZČ-KKH KHZS je KLŠ, IKLŠ, a KELŠ zdarma. Pro nečleny KHZS je účast na KLŠ, IKLŠ a KELŠ na jednu osobu zpoplatněna 6500,-Kč. Platby za účast na KLŠ se zasílají s 14 denním předstihem na bankovní transparentní účet KHZS, který je napsán v kontaktech. Jako důvod platby napište „Platba KLŠ“ a rok účasti.

-khzs-

Zpět