Kategorie luků

30.12.2017 13:37

Kategorie luků

1) Primitivní luk

 • Luk vyrobený z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou povolena. Luky mohou být z jednoho kusu (selfbow) nebo složené z různých přírodních materiálů (kompozitní luky). U luků z jednoho kusu je povolena jednoduchá vrstva kůže nebo šlach na zádech. Zakládka – opěrka šípu všech primitivních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.
 • Tětiva může být z přírodních materiálů. Z bezpečnostních důvodů je povolena i tětiva z materiálů moderních.
 • Šípy mohou být vyrobeny pouze z přírodního materiálu (dřevo, bambus, rákos…). Moderní lepidla jsou povolena. Povoleny jsou terčové hroty a hroty kované typu „bodkin“, pokud není v propozicích uvedeno jinak. Opeření i končík smí být pouze přírodní. Výjimku tvoří flu- flu šípy, které mohou mít plastový končík a opeření z jakéhokoli materiálu – lze s nimi střílet pouze disciplíny, které jejich použití výslovně předpokládají.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

2) Tradiční luk

 • Luky mohou být vyrobeny z moderních materiálů (sklolaminát, karbon). Zakládka – opěrka šípu tradičních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.
 • Tětiva a šípy stejně jako u primitivního luku, jsou povoleny plastové končíky šípů.

Příklady tradičních luků: většina na trhu dostupných jezdeckých luků, napodobeniny luků korejských, japonských, čínských, napodobeniny dlouhých anglických luků apod., vyrobené z moderních materiálů nebo kombinace moderních a tradičních materiálů.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

3) Dřevostřílející luk (luk s dřevěným šípem)

     

 • Ramena luku mohou mít zpětný ohyb (recurve) a tětiva se může ramen dotýkat ve více než dvou bodech. Na luku, šípech a příslušenství nesmí být žádné značky, vady a vrstvy, použitelné k míření. Pomůcky k vyrovnání luku nejsou dovoleny. K výbavě střelce nesmí být připojeno jakékoli zařízení, použitelné k zamíření. Klapačka (clicker) není povolena.
 • Tětiva a šípy: stejně jako u tradičního luku.
 • Na tětivě smí být pouze jedno lůžko šípu, tvořené buď jedním nebo dvěma vymezovači polohy šípu. Je dovolen jen jeden stálý kotevní bod. Střelec se musí dotýkat založeného šípu ukazováčkem v místě končíku. V případě handicapu je mu udělena výjimka.
 • Jsou povoleny tlumiče na koncích ramen, tlumiče na tětivě mohou být nejblíže 30cm od lůžka šípu. Pokud je na luku upevněn držák šípů (toulec), nesmí být žádná jeho část viditelná při míření.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

4) Lovecký luk IFAA

 • Ramena luku mohou mít zpětný ohyb (recurve) a tětiva se může ramen dotýkat ve více než dvou bodech. Na luku, šípech a příslušenství nesmí být žádné značky, vady a vrstvy, použitelné k míření. Pomůcky k vyrovnání luku nejsou dovoleny. K výbavě střelce nesmí být připojeno jakékoli zařízení, použitelné k zamíření. Klapačka (clicker) není povolena.
 • Na tětivě smí být pouze jedno lůžko šípu, tvořené buď jedním nebo dvěma vymezovači polohy šípu.
 • Je dovolen jen jeden stálý kotevní bod. Střelec se musí dotýkat založeného šípu ukazováčkem v místě končíku. V případě handicapu je mu udělena výjimka.
 • Šípy musí být stejné z hlediska rozměrů a hmotnosti. Je dovolena tolerance s ohledem na opotřebení.
 • Jsou povoleny tlumiče na koncích ramen, tlumiče na tětivě mohou být nejblíže 30cm od lůžka šípu. Pokud je na luku upevněn držák šípů (toulec), nesmí být žádná jeho část viditelná při míření.

Dále viz výše uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

Porovnání LL s BHR (IFAA) a IB (WA):
LL = BHR bez stabilizátoru a buttonu. 
LL = IB bez zákazu stavitelných kapes ramen. Držák na šípy přidělaný k luku je povolen. Povolen kovový střed. Omezení rozměrů šípů zrušeno.

 

Pro všechny kategorie platí následující omezení:

 • Luky nesmí mít kladky. Ramena nesmí být kovová. Nesmí se používat žádné zařízení pro kontrolu nátahu, povoleny nejsou stabilizátory, kompenzátory, nastavitelné boční opěrky šípu (buttony), nebo zaměřovače. Nejsou povoleny jakékoli značky usnadňující míření – s výjimkou označení místa na luku, kam se zakládá šíp, pokud luk nemá zakládku. Nenapnutý luk musí projít kruhem o průměru 12cm.
 • Tětiva může být z libovolného tětivového materiálu. Na tětivě nesmí být průzory ani jiná zařízení či značky usnadňující míření. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu pro nos nebo rty (cucáček).
 • Šípy nesmí mít řezné hroty.
 • Je zakázán posun ruky po tětivě (stringwalking). Nejméně jeden prst se musí při výstřelu dotýkat končíku šípu.

-khzs-

Zpět