Kampaně & Projekty

27.11.2016 13:49

Stránka s názvem KAMPANĚ & PROJEKTY, je určena k informování fanoušků, příznivců i členů o našich ‘‘KAMPANÍ & PROJEKTŮ‘‘, u kterých je potřeba se pozastavit, přečíst si o nich informace, články, zamyslet se nad nimi,  a třeba je i podpořit jak finančně tak i materiálně dle svých možností, nebo přímo osobní účastí na nich.

Co je to kampaň ? 

Kdo kampaně řídí a organizuje ?    Kampaně řídí a organizují lidé z různých oborů, kterým jde  o nápravu jisté věci.

K čemu kampaně slouží ?    Kampaně slouží k informování občanů ČR o aktivitách KHZS a k dosažení jistého cíle.

Kdo se kampaní KHZS může účastnit a podílet se na nich ?  Kampaní KHZS se mohou účastnit všichni bez rozdílu věku, víry, náboženství i politického zaměření kteří chtějí pomoci dobré věci a měnit věci okolo sebe, předškoláci, školáci, vysokoškoláci, středoškoláci, dospělci z různých oborů.

Cíle kampaní KHZS   Cílem všech kampaní, které KHZS realizuje je širší veřejnost informovat o aktivitách, které jsou prospěšné dětem a mládeži, veřejnosti.

Pokud se budete chtít účastnit některé z našich kampaní osobně, budeme rádi.

-khzs-

Zpět