Jak darovat

04.03.2017 16:29

Děkujeme za podporu a sponzorství

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se při své činnosti neobejde bez dárců a sponzorů. Stálým  řešením, Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je její financování. Veškeré náklady na projekty Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  hradíme z přijatých členských poplatků a sponzorských darů. Aby naše současné i budoucí projekty, kampaně, workshopy, meetingy, happeningy, akce, mohly být kvalitně zpracovány a zrealizovány, je třeba mít dobré finanční zázemí.

Ať už jde o jednotlivce nebo firmy, každé podpory si velmi vážíme. Uděláme vše proto, abyste zjistili, že podpořit naše aktivity má smysl.

Vážíme si každého, kdo podpoří (podpořil), naši činnost. Děkujeme.

Jak můžeme pomoci?

Jsme samozřejmě vděční za jakýkoliv dar, a těší nás, že nám chcete pomoci. Jen díky Vám, příznivcům, fanouškům, můžeme naplnit naše poslání.

Platby se zasílají na bankovní transparentní účet:

2700461202/2010 CZK v České Republice   

2700461202/8330 EURO ve Slovenské Republice

IBAN účtu: CZ2020100000002700461202

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Na naše transparentní bankovní účty, můžete poskytnout jakýkoliv  finanční dar.

Věnováním sponzorských darů Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, máte možnost o hodnotu
svých darů snížit základ daně, podle ust. § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu.

Na co budou vaše dary využity

Vaše dary budou využity na všechny naše aktivity, které děláme v Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Naše aktivity:

-pomáháme dostat děti a mládež od špatných vlivů, jako jsou dětská kriminalita, drogy, alkohol, cigarety, gamblering, a ukázat jim správnou cestu, jak správně zacházet se svým volným časem,

-pomáháme získávat zájmovým klubům dětí a mládeže  klubovny v jednotlivých regionech v ČR,

-pomáháme se zřizováním táborových a turistických základen pro členy zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-pomáháme financovat opravy kluboven zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-zkupujeme pozemky za účelem zřizování táborových, turistických základen pro vzdělávání vedoucích, zástupců zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-zlepšujeme životní podmínky  (nejen sociálně a zdravotně  handicapované )  mládeži a jejich klubů ale i podporujeme jejich aktivity a jejich prospěšné projekty,

-udělujeme členům, sponzorům, spolupracovníkům, fanouškům, vedoucím a zástupcům zájmových klubů ceny (ocenění).

-podpora a zřizování klubovních center volného času dětí a mládeže v ČR,

-podpora neziskových organizací, které se věnují zájmovým klubům dětí a mládeže  a sdružují je po celé ČR,

-podpora zájmových klubů dětí a mládeže,

-podpora a šíření klubovní myšlenky mezi děti a mládež,

-podpora klubovních lesních škol, instruktorských klubovních lesních škol,

-podpora dobrých regionálních i celostátních klubovních projektů v oblasti sportu, ochrany přírody, kultury, dětských práv,

-podpora dobrovolnických center, center volného času, nízkoprahová centra,

-podpora znevýhodněných „KLUBOVNÍCH“ rodin, členů zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-podpora a rozvoj všech zájmových klubů dětí a mládeže  v  ČR, poskytování materiální a humanitární pomoc zájmovým klubům,  které je postihli při přírodních katastrofách, tj: vytopené klubovny, poničení majetku zájmových klubů při záplavách, atd.

-podpora talentové mládeže v zájmových klubech a to v těchto zájmech a oborech, které zájmové kluby vyvíjí,

-podpora volnočasových aktivit, zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-podpora bezplatného vzdělávání, školení vedoucích zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, podílení na rozvoji  legendárních zájmových (kroužků), zvané též zájmové kluby dětí a mládeže,

-podpora při rozvoji  zájmových klubů na vesnicích, městech, na školách, středních a vysokých školách, DDM Domů Dětí a mládeže, a Dětských domovech,

-podpora vzdělávacích projektů, programů které jsou určeny pro vedoucí a zástupce zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

-podpora všech zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

Možnosti pomoci:

  1. Dlouhodobý sponzoring
  2. Sponzorský dar bez udání určení – o využití rozhodne spolek dle aktuálních potřeb
  3. Sponzorský dar na daný projekt
  4. Finanční příspěvek
  5. Podpořte nás nakupováním na internetu

Co nabízíme:

Vedle radosti a uspokojení, které Vám přinese podíl na pomoci dětem a mládeži, budou pro Vás neopomenutelnou součástí výhod i daňové odpisy, které v rámci sponzorské spolupráce získáte.

Dále můžeme nabídnout:

  • umístění loga na tiskoviny a materiály Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce
  • umístění loga na pozvánky akcí pořádaných Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce
  • umístění loga a aktivního odkazu na naše webové stránky po dobu spolupráce
  • propagace vaší firmy, podniku, formou vlastních letáků společnosti a reklamních předmětů pro členy Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a ostatní veřejnost po dobu spolupráce
  • přístup na akce pořádané Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po dobu spolupráce

Velmi stojíme o to, abyste se spolu s námi do tohoto projektu zapojili a pomohli tak nemalému počtu dětí a mládeže.

 

 

-khzs-

Zpět