Imobilní klienti

05.03.2017 13:49

Komunikace s klientem

 • nikdy za klienta nerozhodujte
 • zeptejte se, zda potřebuje pomoci
 • přistupujte ke klientovi zepředu
 • při komunikaci je důležitý pohled z očí do očí

Manipulace s vozíkem

 • seznamte se předem s  obsluhou vozíku
 • při každém zastavení a přestupování zabrzděte
 • vozík zvedejte pouze za pevné rámy
 • na změnu polohy upozorněte klienta předem (nájezd na chodník, sjezd apod..)
 • nedělejte prudké pohyby při manipulaci

Pomoc při opuštění vozíku a jiných změnách polohy

 • míra pomoci je závislá na postižení klienta a jeho soběstačnosti
 • je třeba volit způsob, který je pro klienta nejpohodlnější
 • v případě, že je klient plně závislý na pomoci druhé osoby,  poraďte se  s ošetřujícím personálem

S epilepsií

 

Epilepsie je postižení mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty různého charakteru. Jsou spojeny se změnami v oblasti prožívání, chování a často i s poruchami vědomí.

Epileptické záchvaty se dělí na:

 • generalizované – mozek je epileptickým projevem postižen náhle a celý, obvykle znamená ztrátu vědomí
 • ložiskové (parciální) – záchvaty vznikají v určité části mozku, může nebo nemusí dojít ke změně vědomí

Generalizované záchvaty

 • tonicko – klonické (grand mal) – projevují se poruchami vědomí, změněnou motorikou, poruchou v pravidelnosti dechu, pulsu, může dojít k pomočení
 • absence (petit mal) – projevují se zahleděností, dítě nemusí reagovat na výzvu, trvá jen několik vteřin
 • myoklonické – výskyt svalových záškubů v různém rozsahu, nejčastěji na končetinách
 • tonické –hlavním projevem je přechodný pokles svalového napětí

Ložiskové (parciální) záchvaty

 • komplexní – projevující se změněným vědomím, s pohybovými automatismy, mohou začít aurou – zdánlivým vizuálním, sluchovým, chuťovým vjemem
 • jednoduché – nedochází ke ztrátě vědomí, pacient si příhodu uvědomuje

První pomoc

 • zachovejte klid
 • odstraňte z blízkosti postiženého všechny ostré předměty, o které by se mohl poranit
 • položte postiženého na bok, aby mu nezapadl jazyk
 • nesnažte se ho omezovat v pohybu, netřeste s ním
 •  nic nevkládejte do úst

-khzs-

Zpět