III. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLUŽEB

04.02.2017 17:11

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci.

Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí programu Terénní sociální práce. Ten také pravidelně kontroluje a hodnotí, zda je služba poskytována kvalitně a z případných nedostatků vyvozuje opatření.

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci terénních sociálních pracovníků vyřizuje vedoucí programu Terénní sociální práce a návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího programu Terénní sociální práce vyřizuje přes e-mail: klubovni.hnuti@seznam.cz

Podat je můžete:

  • písemně poštou na adresu KLUBOVNÍ HNUTÍ z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, Dolní17/3, Žďár nad Sázavou 1 PSČ: 59101 CZ
  • písemně do poštovní schránky organizace umístěné na vstupních dveřích organizace;
  • e-mailem: klubovni.hnuti@seznam.cz
  • osobně (po telefonické domluvě s vedoucím programu Terénní sociální práce nebo ředitelem organizace).

 Lhůta pro vyřizování stížností je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu Terénní sociální práce na dobu 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v čekárně poradny. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce.

-khzs-

Zpět