II. JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

04.02.2017 17:08

Mezi základní pracovní metody terénních programů SC-KHZS patří:

  • Poradenství – pracovník Vám poskytuje potřebné informace přispívající k řešení Vaší nepříznivé sociální situace.
  • Pomoc s listinami – pracovník Vám pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje Vám obsah doručených úředních dopisů.
  • Jednání v zájmu klienta – v závislosti na Vašich schopnostech se pracovník účastní jednání mezi Vámi a úřady (příp. dalšími subjekty), nebo toto jednání sám vede, nebo Vám pouze radí, jak máte jednání vést.
  • Doprovod – pracovník Vás, je-li to třeba, doprovází na úřad, do nového zaměstnání apod.
  • Zaškolování a zaučování – pracovník Vám poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity, s cílem zvýšit Vaše znalosti a dovednosti (např. sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele, základy práce s PC atd.).

 V rámci služby Terénní programy nenabízíme:

  • telefonování zdarma (s výjimkou některých zakázek, které pracovník s klientem řeší dlouhodobě),
  • ubytování,
  • půjčky,
  • služby advokáta.

-khzs-

Zpět