I. POSLÁNÍ A CÍLE SC-KHZS

04.02.2017 17:06

Program Terénní sociální práce SC-KHZS, pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle.

 ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

Hlavním cílem terénní sociální práce poskytované lidem, je zvyšovat znalosti a dovednosti lidí, kteří využívají naše služby, tak, aby:

  • včas rozpoznali svoji problematickou situaci,
  • byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování.

 Usilujeme zejména o:

  • zvyšování zaměstnanosti a o doplňování nebo zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání,
  • dosažení a udržení bydlení,
  • předcházení a snižování neúnosného zadlužování.
Zpět