Historie zájmových klubů časopisu ABC Aneb Můj život s ABC

11.04.2017 09:05

Historie legendárních Foglarovských klubů Vlastislava Tomana Můj život s ABC – ábíčkem je ze zcela jiného žánru než autorova beletristická a komiksová tvorba. Je to ojedinělý pohled na historii vzniku a vývoje časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, a novodobých klubů, se kterými Toman prožil třicet pět let svého života od jeho vzniku až na vrchol rozkvětu počátkem devadesátých let.

Ve druhém dílu můžete krok za krokem sledovat jak vznik časopisu pro mladé techniky a přírodovědce, tak i jeho názvu v roce 1956, sledovat vývoj zájmových klubů, které fungovaly pod časopisem ABC a postupný přechod z měsíčníku na čtrnáctideník vybavovaný přílohami – déčky. Autor historii Ábíčka nepodává jako suché faktografické čtení, spíše vypráví a objasňuje zajímavosti, kterými časopis proslul, připomíná nepomíjivé zásluhy mnoha spolupracovníků a autorů, bez nichž by  – jak sám připomíná – časopis nikdy nebyl tím, čím se stal pro několik generací kluků i děvčat: kamarádem i rádcem!

Zajímavá je i pasáž věnovaná Jaroslavu Foglarovi-Jestřábovi, spisovateli a redaktorovi legendárního časopisu Mladý hlasatel a poválečného Vpředu, na který ABC do jisté míry navázalo mimo jiné i svými zájmovými kluby. Foglarovi pak umožnilo po dlouhém zákazu opět publikovat.

Doufáme, že dnešní generaci členů zájmových klubů bude přínosem ale i cenným pokladem. Historie LEGENDÁRNÍCH ZÁJMOVÝCH (FOGLAROVSKÝCH) KLUBŮ NESKONČILA. POKRAČUJE !!!

-vt-

Zpět