HALUCINOGENY

04.02.2017 12:18

3/HALUCINOGENY

 

LSD - tripy, houbičky (psilocybin), peyotl (mezkalin)

Do skupiny halucinogenních drog patří především LSD, psilocybin a trifenidil. Jedná se o látky přírodního i syntetického původu.

FORMA: V 90. letech se objevil LSD v mírnější podobě. Na trhu je k dostání v podobě barevných krystalků nebo malých papírků napuštěných účinnou látkou (tzv. tripy).

houbiček se konzumují sušené hlavičky nebo jejich vývar či výluh. Psilocybin je látka obsažená v houbách lysohlávkách a límcovkách. Nejznámější jsou lysohlávka mexická (Psilocybe mexicana) a límcovka kubánská (Stropharia cubensis). U nás se vyskytuje lysohlávka česká (P. bohemica).

 

ÚČINKY: Požití halucinogenů způsobuje změnu vnímání barev, prostoru, zvuků, okolních osob a věcí. Při účinku plných dávek LSD (v 60. letech se používal k medicínským pokusům – viz dále) dochází k izolaci od okolí a ponoření se do vnitřního prožitkového světa. Množství psilocybinu se liší podle lokalit, kde se houby vyskytují. Tím pádem je obtížné odhadnout účinné množství. V menších dávkách vyvolává požití euforii, smích, pohodu a hovornost, větší množství může způsobit halucinace a deformace okolních předmětů.

 

NÁSLEDKY, RIZIKA: Jedním z rizik halucinogenů je tzv. flashback. Jedná se o stav, kdy dochází k prožitkům jako při intoxikaci, aniž by byla droga požita. Flashback může nastat i několik let po užití drogy a to nejen po halucinogenních látkách ale i po marihuaně a pervitinu.

HISTORIE: LSD (lysergamid) je derivát kyseliny lysergové, který objevil ve 40. letech švýcarský chemik Albert Hoffman. Vysokou popularitu zaznamenal zejména v 60. letech v USA (hnutí „hippies“), kdy experimenty s LSD ovlivňovaly hudbu i výtvarné umění. Původně se uvažovalo o terapeutickém využití této látky v psychiatrii, protože „po jistou dobu panoval názor, že možnost vyvolat modelovou psychózu podobnou schizofrenii může odhalit tajemství příčin tohoto onemocnění.“  Jak se ale ukázalo, její účinky jsou nevypočitatelné.“Šlo vlastně o kontrolované vyvolání psychotického stavu s možností jej díky neuroleptikům opět přerušit...Zde ale nastal střet se základním rizikem halucinogenních látek – nevyzpytatelností jejich efektu. Stejná dávka může totiž u stejného jedince vyvolat efekt zcela opačný. Prožitek se může změnit ve strašlivou noční můru plnou přízraků a vedoucí k návalům masivní úzkosti. Protože náhled reality je v těchto chvílích značně omezen či ztracen, mohou tyto prožitky vést k obranným reakcím – útěku či útoku. Při nich může dojít k sebepoškození či úmrtí nebo k agresivnímu jednání vůči okolí.“

 

Užívání lysohlávek a límcovek (tzv. houbiček) bylo rozšířeno zejména mezi Indiány severní a střední Ameriky, kteří je uctívali jako posvátné houby a jejich pojídání bylo součástí věšteckých a léčebných obřadů. Intoxikace jim umožňovala cestovat v čase, dosáhnout jiných úrovní existence, poznat nový svět, ve kterém sídlil bůh a přebývali mrtví, duchové a světci. Trifenidil (téčko) je lék používaný v psychiatrii. Omezuje nežádoucí účinky vysokých dávek neuroleptik. Při jeho cíleném předávkování nastává euforie a dostaví se zrakové halucinace.

 

 

4/TĚKAVÉ LÁTKY

Toluen, ředidla, rozpouštědla, plyn ze zapalovačů

 

ZPŮSOB UŽITÍ: K intoxikaci dochází vdechováním koncentrovaných par pod dekou nebo s hlavou v igelitovém sáčku. A z toho vyplývá nejvyšší rizikovost – je velmi těžké odhadnout správnou dávku a velmi často dojde k předávkování. Jedinec usne, nebo ztratí vědomí a dojde k zástavě dechu, ke komatu a smrti.

ÚČINKY: Čichání toluenu navozuje stav jakéhosi polospánku doprovázeného barevnými sny.

NÁSLEDKY: Těkavé látky těžce poškozují sliznice dýchacích cest, proces krvetvorby, játra a mozek. Výjimkou nejsou ani poruchy paměti. Jedinec se postupně izoluje od společnosti, stává se celkově otupělým a nervově labilním. Čichači užívající toluen kolem sebe šíří charakteristický pach , který je cítit i po deseti až dvanácti hodinách od intoxikace.

  

5/STIMULANTY

Pervitin, kokain, extáze (MDMA), crack

 

Mezi stimulanty řadíme pervitin, kokain, crack a MDMA (extáze). Stejně jako všechny následující skupiny drog patří mezi drogy tvrdé.

FORMA: Nejvíce rozšířenou drogou v České republice je pervitin jinak nazýván také perník, piko, peří, péčko, ice. Je zástupcem širší skupiny amfetaminových drog. Čistý produkt je roztok nebo bílý prášek, ale jeho barva se může lišit podle příměsí od žluté přes hnědou až po fialovou. Výchozí surovina je efedrin.

Kokain (koks, sníh, pudr) je přírodní droga, alkaloid obsažený v listech keře Erythroxylon coca, v současné době nepříliš rozšířená patrně kvůli vysoké ceně. Vyskytuje se v podobě různobarevných tablet nebo bílého prášku.

Crack je levnější podoba kokainu určená ke kouření. Díku této aplikaci jsou účinky rychlejší a silnější a stačí menší dávka. Prodává se v podobě bílých krystalků.

MDMA – extáze se nejčastěji užívá ve formě malých barevných tablet s vlisovaným obrázkem. V současnosti je nejvíce vyhledávanou drogou mezi účastníky různých tanečních parties (příznivci hudebních proudů techno a house apod.). Oblíbenost si získala díky schopnosti vyvolat pocit empatie, solidarity a pochopení. Tablety často obsahují různé příměsi jako např. pervitin, jehož přítomnost v droze pomáhá překonat únavu a umožní uživatelům tancovat několik hodin bez přestávky. Z toho logicky vyplývá i riziko užívání – člověk si neuvědomuje, že tělo potřebuje odpočinek a doplňovat tekutiny. Proto se nezřídka stává, že konzumenti extáze zkolabují kvůli přehřátí organismu, dehydrataci nebo vyčerpanosti.

 

ZPŮSOB UŽITÍ: Pervitin se aplikuje injekčně nebo se šňupá. Vyhledávají ho návštěvníci klubů, diskoték a tanečních parties.

Kokain se šňupe nebo aplikuje nitrožilně.

ÚČINKY: Po požití dochází k celkovému povzbuzení organismu, odstranění únavy, uvolnění zábran. Dostaví se pocit zvýšené psychické a fyzické výkonnosti a schopnost zvýšené empatie. Účinky a následky užívání kokainu  jsou podobné jako u pervitinu. Dochází k celkovému povzbuzení organismu. Jedinec snadno překoná psychickou i fyzickou zátěž, má dobrou náladu, je více aktivní a sebevědomý. Postupem času se však  rovněž může rozvinou toxická psychóza.

RIZIKA, NÁSLEDKY: Na druhou stranu ovšem dlouhodobější užívání stimulačních drog vede k zásadním proměnám psychiky. Dochází ke vzniku toxických psychóz, k tzv. stíhám. Postižený jedinec začne mít pocit, že ho ostatní sledují, pomlouvají a pronásledují. Jedná se o paranoidní či paranoidně-halucinatorní syndrom - vážnou duševní chorobu, která někdy končí pacientovou sebevraždou. Doprovodným příznakem je pokles až ztráta chuti k jídlu, kterou doprovází výrazné hubnutí.

 

Psychotropní efekt kokainu je poměrně krátký, 20-30 minut, proto se u skutečných závislostí jednotlivé dávky opakují i desetkrát až dvacetkrát denně.

Zpět