Funkce v zájmovém klubu

14.04.2017 14:08

Funkce v zájmovém klubu (ZČ-KKH KHZS)

POSLÁNÍ VEDOUCÍHO Ten především klub řídí, dbá na pořádek a dohlíží na docházku všech členů. Samozřejmě se snaží, aby se každému členu v klubu líbilo a aby v něm vládla spokojenost. Je rázný, nanejvýš spravedlivý, sám se nad nikoho nepovyšuje. Nebudete-li se v moci v klubu na něčem dohodnout, tak hlasujte ! Při rovnosti hlasů rozhodne hlas vedoucího, který se v tom případě počítá za hlasy dva.  

KRONIKÁŘ KLUBU Kroniku má na starosti kronikář klubu, ale psát a kreslit do ní může každý člen klubu. Některé kluby si píší kroniku na volné dvoj listy. Má to tu výhodu, že v případě, když se zápis nepovede, list se snadno vyndá (bez vytrhávání), nebo že je možné mezi listy vložit i diplomy ATD. Zápisy do kroniky provádějte vesele, barvitě, ne suše, "úředně," spolkařsky! Pište vtipně, výrazně a hlavně soustavně a hned po skončení podniku.

ZDRAVOTNÍK KLUBU  Se stará o klubovní lékárničku. Ovládá základní věci z první pomoci. Na výpravách, táborech, klubovních akcí dbá na to, aby se mu nic nestalo. Pravidelně pro členy KLUBU pořádá kurs první pomoci.

POKLADNÍK KLUBU  Se stará o klubovní pokladnu a vede pokladní knihu o stavu financí. Stará se o granty, fundraising, získává sponzory pro činnost klubu.

Patron klubu- Patron klubu je dospělý kamarád, který klubu pomáhá v těchto aktivitách: shánění klubovny, jednání na úřadech,

Webmaster klubu-Stará se o web klubu, doplňuje texty, fotky.

Kreslíř klubu-Ilustruje kroniku klubu, zpracovává propagační tiskoviny klubu

Klubovní koordinátor akcí – řídí a připravuje akce s členy klubu pro místní děti a mládež

Zástupce vedoucího klubu - Zastupuje vedoucího klubu v jeho nepřítomnosti na klubovních schůzkách, připravuje a vede její program.

-khzs-

Zpět