Formy prostituce

09.09.2018 18:42

Orientačně lze vymezit tři základních formy prostituce, a to podle toho, kým, a jsou sexuální služby poskytovány. Vnitřní dělení těchto skupin je provedeno podle místa, kde je tato činnost provozována:

Ženská prostituce:

  • A) Okrajovou, téměř nepostižitelnou skupinou jsou tzv. luxusní prostitutky s vlastní, početně omezenou klientelou. Jedná se o ženy "na úrovni", schopné své klienty v případě potřeby i reprezentovat. Jejich věk se pohybuje mezi 20 a 30 lety i více. Jejich příjmy jsou vysoké a prostředí, v němž se pohybují, luxusní.

 

  • B) Další kategorií prostitutek jsou "hotelové prostitutky". Jejich věk se pohybuje kolem 20 let a výše. Podle úrovně podniků, v nichž pracují, ovládají alespoň jeden cizí jazyk a mají dobré vystupování. Je mezi nimi i řada vysokoškolaček. Služby poskytují po telefonické dohodě buď na hotelových pokojích nebo v bytech. Často poskytují služby cizincům na delší pobyt. Ve většině případů mají úzkou vazbu na hotelový personál a také na jejich činnosti bývají komerčně zainteresováni taxikáři. Své služby inzerují i v zahraničním tisku. K této skupině lze přiřadit i různé dívky z podniků a diskoték, které si prostitucí příležitostně přivydělávají.

 

  • C) V posledních letech se rozšířil počet žen, které provozují svoji prostituci ve vlastních bytech, často za spoluúčasti svých manželů či druhů. Škála poskytovaných služeb je široká (od běžných až po perverzní praktiky), stejně jako klientela (od sousedů a stálých zákazníků, přes klientelu získanou prostřednictvím inzerátů či telefonu pro klienty z inzerce Internetu). Přehled o bytové prostituci neexistuje, lze ale předpokládat, že v souvislosti s ní existuje celá řada kriminálních, zdravotních i sociálních rizik, včetně ohrožování mravní výchovy mládeže.
  • D) Velký nárůst byl zaznamenán i v počtu prostituujících se osob, působících v různých erotických podnicích, masážních salónech a "sex barech". Zaměstnankyně těchto zařízení jsou kromě občanek České republiky i cizinky, nelegálně se zdržující na území České republiky, případně na falešné pozvání. Touto cestou dochází k institucionalizaci "veřejných domů". Počet prostituujících se osob působících v erotických podnicích se odhaduje asi na 6 tisíc.

 

  • E) Vůbec nejproblémovější je nejnižší sociální vrstva tzv. pouličních a silničních prostituujících se osob a osob pracujících v barech a restauracích nižších cenových skupin. Jedná se o mladistvé (případně mladší l5 let) a mladé ženy většinou nevzdělané, mentálně zaostalé a sociálně nevyspělé, osoby pohřešované, celostátně hledané, na útěku z výchovných ústavů či od rodin, kriminálně závadové a nezákonně se zdržující na území České republiky. Pouliční a silniční prostituci provozují z občanek České republiky nejčastěji Romky, z jiných zemí se převážně jedná o Slovenky, Ukrajinky, Rusky, Bulharky a Rumunky. Zejména silniční prostitutky bývají více než ostatní skupiny prostitutek zdrojem i objektem mnoha rizik. Protože se pohybují v antisociální subkultuře, podílejí se ve zvýšené míře na páchání majetkové a násilné trestné činnosti. Častěji, než ostatní kategorie prostituujících se osob, se stávají oběťmi mravnostní a násilné kriminality, včetně obchodování se ženami. Téměř vždy jsou v područí kuplířů, přitom jejich možnosti vymanit se z něj jsou mimořádně obtížné. Mnoho prostituujících se osob je závislých na drogách - některé se domnívají, že si pomocí drog zvýší výkonnost, u jiných vypěstují závislost na drogách záměrně jejich kuplíři. Nejrizikovější skupinou prostitutek jsou mladistvé dívky, které jsou častěji než ostatní ochotny poskytovat anonymní, rychlý, nejlacinější a nejrizikovější sex. Potenciálně jsou nejohroženější skupinou z hlediska šíření pohlavních nemocí, násilné i mravnostní trestné činnosti ze strany kuplířů i zákazníků i jako oběti obchodování se ženami.
-khzs-
Zpět