Foglarovo nedožité výročí

10.05.2018 13:35

Foglarovo nedožité výročí

Jaroslav Foglar, český spisovatel, publicista a redaktor dětských časopisů, se narodil v Praze 6. července 1907. V roce 1914 se Foglarovi přestěhovali z Nuslí na Vinohrady. Jako třináctiletému (1920) mu vyšel první literární pokus, báseň Měsíční noci. Jeho první publikovaná povídka Vítězství byla vydána časopisecky roku 1923 a byla prvním krůčkem ke spisovatelské dráze. V roce 1925 ukončil Foglar Veřejnou obchodní školu a byl zaměstnán jako úředník. V roce 1934 vydalo nakladatelství Melantrich první Foglarovu knihu - Přístav volá. Brzy přichází období Foglarova redaktorského působení v časopise Mladý hlasatel, kde 8. května 1937, vychází výzva k zakládání čtenářských klubů Ml. hlasatele. V létě vyšlo první vydání knihy Hoši od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana. Od listopadu 1938 vedli redakci Jaroslav Foglar spolu s Karlem Burešem a od 17. prosince vycházel na pokračování dnes již legendární seriál - comics Rychlé šípy, kreslený JUDr. Janem Fischerem. Roku 1941 byl Mladý hlasatel zastaven nacisty. Těsně po válce redigoval Foglar založil nový časopis - Vpřed. První "foglarovské" číslo Vpředu (č. 18) vyšlo 9. dubna 1946 s legendární kresbou Rychlých šípů na titulní straně (autor Bohumil Konečný - Bimba). Tento časopis ukončil svoji činnost v roce 1948, byl zastaven naopak komunisty. V padesátých letech Foglar působil jako vychovatel v domově mládeže pod dohledem StB. Ani v tuto dobu ale nepřestal psát. Po delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevila Tajemná Řásnovka. V Ostravském kulturním zpravodaji vycházely Rychlé šípy i s novými příběhy, kreslenými Marko Čermákem. Osmdesátá léta byla poznamenána spoluprací s výtvarníkem Karlem Saudkem na kreslených seriálech Modrá rokle a Ztracený kamarád. Po roce 1989 se Foglarovi otevřela cesta ke čtenářské veřejnosti. V nakladatelství Olympia vydal stínadelskou trilogii Dobrodružství v temných uličkách (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta). Od jara 1995 byl dlouhodobě hospitalizován. K jeho devadesátinám a nedožitým devadesátinám Jana Fischera uspořádalo Muzeum hl. m. Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů. Jaroslav Foglar zemřel po delší nemoci 23. ledna 1999 v pražské Thomayerově nemocnici.

-khzs-

Zpět