Firemní dobrovolnictví

27.11.2016 11:59

Firemní dobrovolnictví je možná pro mnohé z vás novým pojmem, protože pokud se nějaká firma zapojovala do činností neziskových organizací, sdružení, dětských domovů apod., bylo to především skrze finanční pomoc. Firemní dobrovolnictví ale funguje na trochu jiném principu. Nejde totiž pouze o peníze.

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, která spočívá v tom, že firma poskytne neziskové či jiné organizaci práci a čas svých zaměstnanců. Tento typ dárcovství je významný proto, že jde o společnou podporu neziskového sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci pomáhají svou prací, znalostmi a nasazením a firma uhradí všechny spojené náklady. Nefunguje to ovšem tak, že by firma přijela a vše udělala sama. Je důležité, aby se do společné práce zapojili také zaměstnanci neziskové organizace. Díky firemnímu dobrovolnictví je tedy možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor.

A proč je firemní dobrovolnictví pro firmu přínosné? Firma, která umožní svým zaměstnancům angažovat se ve veřejně prospěšných projektech, si buduje ve společnosti i mezi vlastními zaměstnanci lepší image. Firemní dobrovolnictví jako jeden z projevů sociální odpovědnosti firmy má pozitivní přínos pro práci se zaměstnanci, vhodně nastavený program může přímo posilovat soft-skills (např. kooperativnost, komunikativnost, empatie, sebekritičnost, asertivnost, dovednost vedení týmu atd.) zaměstnanců.

Dlouhodobější zkušenosti pak ukazují, že firemní dobrovolnictví zlepšuje motivaci zaměstnanců a přispívá ke snižování fluktuace zaměstnanců a ke zlepšení jejich spokojenosti v zaměstnání. Firemní dobrovolnictví také zlepšuje schopnost zaměstnanců pracovat v týmu a pomáhá při sbližování zaměstnanců v rámci jednoho týmu i z různých týmů.

Dobrovolníci z firem díky své veřejně prospěšné práci poznají, jak neziskové organizace fungují a jak důležité je jejich poslání. Osobní zkušenost v neziskové organizaci umožňuje dobrovolníkům lépe pochopit sociální problematiku a problematiku neziskového sektoru, novým pohledem se podívat na život v komunitě a zvýšit pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí, i k osudům potřebných.

-khzs-

Zpět