Finanční dary

06.11.2017 08:45

Děkujeme za podporu a sponzorství

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se při své činnosti neobejde bez dárců a sponzorů. Stálým  řešením, Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je její financování. Veškeré náklady na projekty Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  hradíme z přijatých členských poplatků a sponzorských darů. Aby naše současné i budoucí projekty, kampaně, workshopy, meetingy, happeningy, akce, mohly být kvalitně zpracovány a zrealizovány, je třeba mít dobré finanční zázemí.

Ať už jde o jednotlivce nebo firmy, každé podpory si velmi vážíme. Uděláme vše proto, abyste zjistili, že podpořit naše aktivity má smysl.

Vážíme si každého, kdo podpoří (podpořil), naši činnost. Děkujeme.

Zpět