Drahý sovětský kosmonaute !

11.04.2017 14:39

Věděli jsme, že vzlétneš prvý na světě do kosmického prostoru. Také my jsme se řadu měsíců těšili na tento Tvůj slavný den, velký okamžik světové historie. Jsi zástupcem smělosti a odvahy celého lidstva. Jsi příkladem také nám, československým pionýrům. Hrajeme hru „Volá vesmír“. Je to veselá i vážná hra. Ve svých raketových posádkách jsme vyrobili stovky modelů družic a raket. Známe přesně hodnoty kosmických rychlostí, seznamujeme se s údaji o Zemi, Měsíci, Slunci, o planetách, stáli­cích a galaxiích. Učíme se pozorně matematice, fyzice, biologii, své rodné řeči i ruštině, jazyku astronautů. Denně cvičíme a sportujeme. Dodržujme zdravotnické zásady. Stali se z nás nepřátelé alkoholu a kouření. V turistice na výletech pěstujeme orientaci v terénu, protože bez této průpravy není možná ani orientace a navigace v meziplanetárním prostoru. Sestavujeme své amatérské tranzistorové přijímací stanice a modely kosmických tanků, fotografujeme… Všichni nemůžeme být astronauty jako Ty. Jsi nám však příkladem všestran­nosti. Chceme porozumět umění, chceme být novými lidmi – čestnými, s pevnou vůlí. Modlením se takovými nestaneme. Svědomitě se učit a pilně pracovat – jen tak dojdeme k cíli. Jako Ty půjdeme životem vždy pod rudým praporem! Blahopřejeme Tobě i Tvým soudruhům z astronautického družstva, zrovna tak jako sovětským vědcům, technikům a celé sovětské zemi i všem míru­milovným lidem na světě. Slibujeme Ti, že svým pionýrským ideálům zůstaneme věrni! Za všechny československé pionýry: Pionýrské raketové posádky časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců.

 

Dnes, téměř o půl století později, může být pro leckoho text dopisu naivní, nepochopitelný, že snad ani nebyl myšlen vážně. Ale opak je pravou. Ta doba opravdu taková byla. Úsilí obou světových velmocí, Spojených států a Sovětského svazu, o vyslání prvního člověka do vesmíru bylo v té době na předním místě politických i vědeckotechnických záležitostí. Jakýkoli start kosmické rakety naznačující další stupeň přípravy k letu člověka byl hlavní zpravodajskou událostí na celém světě.

Zvláštností bylo, že dopis se neobjevil na stránkách časopisu! To by bylo příliš jednoduché. Zato jsme v lednu 1961 v ABC uveřejnili zprávu s názvem Kdo odhalí tajemství RP ABC? Vyzvali jsme čtenáře, aby se pokusili zjistito jaký dopis, určený RP, jde. Slíbili jsme i věcné odměny za odhalené tajem­ství. Dopis jsme totiž rozmnožili a posílali každé raketové posádce, i těm, které se v té době postupně přihlašovaly. Zdůraznili jsme, že obsah je tajný, a po podpisu všemi členy posádky se má dopis vrátit redakci. Ta ho pak hromadně prvnímu kosmonautovi předá poté až skutečně vzlétne. Do historického dne 12. dubna 1961 dopis dostalo 250 raketových posádek, což bylo 716 členů – pionýrů. Hned v den Gagarinova letu předali členové pražské RP-89, konstruktér Pavel Briš a fotograf – kronikář Mirek Brdička, svazek dopisů na sovětském velvyslanectví. Obálka na svazek s dopisy byla dílem kronikáře RP-43 z Kolína. Dopisy zasílané RP se však redakci vracely i poté, a tak výsledné číslo bylo 1800 podpisů! Text společného dopisu otiskly deníky Mladá fronta, Rudé právo, Svobodné slovo a Práce (zkráceně). A jak to dopadlo s odhalováním „tajného dopisu“? Nepodařilo se to nikomu! Redakce dostala dopisy, které dokazovaly, že se čtenáři – detektivové snaží. Objevily se i všelijaké kličky a háčky, jež nás měly zmást, abychom něco naznačili či prozradili. Ale nejen členové RP, i redaktoři ábíčka obstáli. Potěšitelné bylo, že jsme v našem úsilí nebyli sami a postupně jsme získávali aktiv klubovních spolupracovníků.

 

 

Zpět