Doručovací služby Slovenské Pošty

01.04.2018 17:35

Doručovací služby Slovenské Pošty

Balík

Balík je jednoduchá a cenovo výhodná služba na zasielanie tovaru v rámci Slovenska, ku ktorému dostanete doklad o jeho podaní. Balík doručíme na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte alebo v BalíkoBOXe. Informácie o pohybe balíka je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Spôsob dodávania


 

 

 • Balík na adresu – doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku.
 • Balík na poštu

uloženie zásielky na pošte – Podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

uloženie zásielky v BalíkoBOXe – Podmienkou poskytnutia služby Balík na poštu, ktorý SP uloží v BalíkoBOXe, je uvedenie mobilného telefónneho čísla.

Zoznam odberných miest pre ktoré je možné využiť službu Na poštu

Zoznam BalíkoBOXov na Slovensku

Lehota prepravy

 • druhý pracovný deň po dni podania (D+2)

Norma kvality je definovaná v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.  

Hmotnosť

Rozmery a obal

 • min.: aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm, max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka; 60x50x45 cm pre balík dodávaný do BalíkoBOXu

vypočítajte si rozmer vášho balíka

 • Balík je možné podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. pneumatiky, kufre); obal môže byť aj použitý, ak z neho boli odstránené pôvodné adresné údaje a všetky nálepky a pásky
 • pri hmotnosti nad 3 kg sa odporúča balík previazať pevným špagátom alebo opatriť pútkami

návod ako správne zabaliť sklo, elektroniku alebo iné ľahko rozbitné veci

Za balík môžete zaplatiť

 • v hotovosti, poštovými známkami, prevodom, výplatným strojom, úverom poštovného

Zodpovednosť

 • za nedodanie, stratu, zničenie, odcudzenie, poškodenie obsahu alebo za úbytok obsahu balíka je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia (ak bola vyznačená), inak do výšky dvojnásobku najnižšej ceny za Balík na poštu za každých aj začatých 500 g obsahu.

Služby k balíku

Odosielateľ

 • Poistenie, Krehké, Neskladné, Dobierka, Storno zásielky na podaji, Storno zásielky na dodaji, Neukladať (len Balík na adresu), Späť:, Uložiť ... dní (nie je možné poskytnúť k Balíku na poštu dodávanému do BalíkoBOXu)

Adresát

 • Predĺženie odbernej lehoty, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Opakované doručenie na žiadosť adresáta (len balík na adresu), Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta

K Balíku na poštu dodávanému do BalíkoBOXu môže adresát využiť uvedené služby až po uplynutí odbernej lehoty na vyzdvihnutie balíka v BalíkoBOXe.

Info služby

 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Koľko stojí balík

Do hmotnosti

Balík na adresu
(predajná cena v EUR)

Balík na poštu
(predajná cena v EUR)

 

 

 

5 kg

3,90 €

2,70 €

10 kg

4,90 €

3,70 €

Koľko stojí balík podaný cez ePodací hárok

Do hmotnosti

Balík na adresu
(predajná cena v EUR)

Balík na poštu
 

 

(predajná cena v EUR)

5 kg

3,70 €

2,50 €

10 kg

4,80 €

3,60 €

Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

 

Zpět