Domov pro seniory

05.03.2017 12:07

Je sociální zařízení zajišťující komplexní péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Dalšími důvody mohou být i sociální osamělost, závažná sociální situace.

Klientům v domovech pro seniory je poskytována kromě ubytovacích a stravovacích služeb také ošetřovatelská a rehabilitační péče, poradenské služby a nabídka volnočasových aktivit.

Úloha dobrovolníka

Dobrovolník má většinou úlohu společníka, který klientovi vyplní čas podle jeho přání a potřeb. Takovou náplní může být rozhovor, četba, hra společenských her, vycházka, doprovod na vyšetření, pomoc při začleňování mezi ostatní obyvatele domova formou skupinových činností jako je trénink paměti, rukodělné práce, čtení ve skupině, pohybové aktivity apod. Často se stává, že se vztah dobrovolník - klient mění ve vztah přátelský.

 -khzs-

Zpět