Domácí násilí

05.08.2018 11:35

Pro většinu z nás představuje domov a rodina lásku, jistotu, pocit bezpečí a pochopení. Může se však stát, že časem se v domě zabydlí strach, bolest a trápení. Co je příčinou? Domácí násilí. Jak mu čelit? Sebrat odvahu, překonat ostych a vyhledat pomoc.

Co je domácí násilí?

Násilí je problém, který se ve společnosti vyskytuje až s nebezpečnou samozřejmostí. V ohrožení se může ocitnout každý: ženy, muži, děti, dospělí i staří lidé. V případě domácího násilí tvoří největší procento právě ženy. Pachateli bývají převážně jejich současní či bývalí partneři. Citové vazby celou situaci značně komplikují, stejně jako dvojí tvář útočníka. Ten ve společnosti často působí dojmem příjemného, sympatického člověka, tyranské sklony se v něm probouzí teprve v ústraní domova, bez vědomí dalších osob. Násilné projevy se střídají s obdobím relativní pohody a usmiřování. Pro oběť je velmi těžké se takovému chování ubránit, zvláště jsou-li ve hře děti a existenční závislost na partnerovi. V každém případě je nejlepší obrátit se na odborníky, s jejichž pomocí se vše řeší snáz a rychleji.

Domácí násilí u osob se sluchovým postižením

Neslyšící lidé se v této vážné situaci potýkají s dalšími překážkami. Leckdy jim chybí zásadní informace: co lze posuzovat jako domácí násilí, jak se liší od běžné hádky, jak se bránit, jaké mají možnosti, ke komu se obrátit pro pomoc, jak postupovat, neznají organizace Elektra, Rosa, Bílý kruh Bezpečí atd., které pomáhají obětem násilných trestných činů. Největší komplikací však zůstává jazyková bariéra. Při jednání s policií, s lékaři a psychology, všude potřebují prostředníka. Mluvit o tak choulostivých problémech je velice nepříjemné, oběť se většinou stydí přiznat, že jí někdo ubližuje. Navíc se od ní očekává, že bude umět situaci správně vylíčit, k tomu ovšem potřebují tlumočníka. Skrze něj může být komunikace ještě obtížnější. Nehledě na to, že objednání tlumočnické služby trvá několik dní, zatímco bezprostřední hrozbu násilníka je nutné řešit okamžitě. S časovým odstupem emoce vyprchají, strach oběti se zvyšuje, a proto raději mlčí. Tím se ale nic nevyřeší.

Formy domácího násilí

Nejprve je třeba si uvědomit, že násilí nemusí být jen fyzické podoby (napadení, fackování, bití atd.) často mnohem horší může být i násilí psychické (ponižování, vyhrožování, zastrašování, omezování osobní svobody, apod.). Domácí násilí se projevuje hned několika způsoby:

  • Fyzické – zahrnuje bití, kopance, facky, tahání za vlasy, ohrožování zbraní a jiná fyzická napadení, včetně sexuálního obtěžování a znásilnění. Patří sem i ničení majetku a osobních věcí oběti.
  • Psychické – představuje citové vydírání, ponižování, nadávky, obviňování, zastrašování, zesměšňování na veřejnosti, vyhrožování, špehování, ale také odepření spánku, jídla, oblíbených činností apod.
  • Sociální – zabraňuje oběti kontaktu s dalšími lidmi, zejména rodinou a přáteli. Násilník se snaží svou oběť co nejvíce izolovat od okolního světa, zamyká ji v bytě, blokuje telefonní hovory atd.
  • Ekonomické – spočítá v omezení přístupu k penězům, k bankovnímu účtu, oběť často ani nesmí chodit do práce, aby měla vlastní příjem. Zůstává tak zcela bez prostředků, což jí ztěžuje násilníka opustit.
  • Emocionální – je zaměřené na osoby (např. děti, sourozence), zvířata a věci, na kterých oběť citově lpí, bojí se o ně a nechce o ně přijít.
 
-khzs-
Zpět