Dobrovolnictví, dobrá volba dobra

27.11.2016 12:01

Kromě toho může být práce v KHZS zábavou a rozptýlením v koloběhu rutinní práce. Umožňuje potkávat a seznamovat se s novými lidmi, je celkově obohacující.

Předpoklady vytváření partnerství neziskových organizací a komerčních firem:

 • Vzájemná důvěra a respektování potřeb
 • Definice odpovědnosti a kompetencí
 • Porozumění odlišným cílům a kulturám
 • Osobní nasazení a entusiasmus

Co se od firemního dobrovolnictví očekává:

 • Budování rovnocenných partnerství
 • Projekty po nichž zůstanou viditelné výsledky
 • Důkaz, že společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání

Firemní dobrovolnictví má přínosy pro všechny zapojené strany, tj. pro firmu:

 • Zapojování zaměstnanců je prostředkem pro zlepšení výkonu týmů a pro odstraňování bariér mezi odděleními.
 • Zlepší image firmy a může pomoci posílit věrnost značce. Umožňuje efektivní rozvoj manažerských dovedností ve skutečném a náročném prostředí.
 • Pomáhá vytvořit zdravější komunity, ve kterých se dá podnikat.

Pro zaměstnance:

 • Přináší spokojenost a motivaci při konání něčeho užitečného.
 • Rozvíjí nové dovednosti a zlepšuje stávající v reálné životní situaci.
 • Přenesením zaměstnanců do neznámého prostředí stimuluje inovativní myšlení a podněcuje schopnost učení novému.
 • Pomáhá zaměstnancům budovat komunikaci v týmu a lépe pochopit jejich roli v týmu.

Pro veřejně prospěšné organizace a komunitu:

 • Přináší nové dovednosti a energie pro řešení stávajících problémů.
 • Pomáhá bořit bariéry a zvýšit porozumění.
 • Zvyšuje přísun dobrovolníků.
 • Doplňuje a diverzifikuje finanční zdroje.
 • Pomáhá vytváření pracovních míst.

Pro dosažení uvedených přínosů jsou klíčové tyto faktory:

 • podpora top managementu,
 • pochopení a podpora přímých nadřízených,
 • úspěšná interní a externí komunikace,
 • centrální koordinátor činností,
 • zdroje pro pokrytí nákladů,
 • partnerství s neziskovou organizací,
 • skromné, ale profesionální začátky,
 • monitorování a vyhodnocování.

-khzs-

Zpět