Dobrovolnické Centrum-Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

04.03.2017 18:51

Co dělá DC-KHZS ?

Dobrovolnické Centrum - Klubovní Hnutí z.s., pomáhá zájemcům o dobrovolnictví vyhledat a zajistit vhodný dobrovolnický program, připravuje smlouvy o dobrovolnické činnosti, zajišťuje dobrovolníkům pojištění odpovědnosti, či odborné supervize a vydává osvědčení o dobrovolnické činnosti.

 

Zajišťujeme dobrovolníkovi následující činnosti:

  • pomoc s vyhledáním takové dobrovolné činnosti, která by mu vyhovovala,
  • zajištění kontaktu s potenciální přijímajícího spolku, zájmového klubu, pobočky spolku, kde se může dobrovolník uplatnit,
  • proškolení a seznámení s činností, povinnostmi a právy dobrovolníka,
  • průběžnou pomoc a komunikaci při výkonu dobrovolnické činnosti,
  • supervizi (tj. setkávání s odborníky a s dalšími dobrovolníky za účelem předávání zkušeností, hodnocení činnosti apod.),
  • pojištění pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu a pro případ úrazu,
  • ad.

 

DC-KHZS jsou součástí KHZS a poboček KHZS, které mají právní subjektivitu a zřizovat je mohou  pouze členové regionálních poboček KHZS, které působí ve 14 okresech v ČR. DC-KHZS slouží všem fanouškům, příznivcům, občanům ČR, členům i nečlenům a dalším zájemcům, kteří chtějí darovat svůj volný čas KHZS a pomáhat jak v regionu, tak i po celé ČR pobočkám KHZS, ZČ-KKH KHZS i KHZS v jejich rozvoji, a činnosti.

-khzs-

Zpět