Dobrovolnická Centra-Klubovní Hnutí z.s., a jejich poslání

04.03.2017 19:04

V České republice DC-dobrovolnická centra, KHZS-Klubovní Hnutí z.s., které se specializují na management dobrovolnictví. KHZS poskytuje informace a podporu dobrovolnictví ve svém regionu a podporující spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel.

-khzs-

Zpět