Dobrovolníci KHZS v nemocnicích-Komu pomáhají

05.03.2017 12:14

Děti

Děti v nemocnici

Pobyt dítěte v nemocnici je zátěžovou situací nejen pro nemocné dítě, ale i celou jeho rodinu.

Pro dítě je o to horší, že si často neumí rozumově vysvětlit, proč v nemocnici je, není zvyklé být samo bez rodičů a bojí se neznámého. Současně dítě prožívá negativní důsledky nemoci jako je bolest, únava, vyčerpání, strach z nepříjemného vyšetření, omezení pohybu. U dítěte se pak často projevuje zvýšená dráždivost, emoční labilita, úzkost a strach. Proto je velmi důležité, aby nemocné dítě mělo zajištěny základní psychické potřeby.

Jsou to :

  • potřeba citové jistoty a bezpečí
  • potřeba orientovat se ve své situaci (dostat informace o nemoci odpovídající věku a rozumové vyspělosti dítěte)
  • potřeba přiměřených podnětů (náplň volného času – hry, četba…)
  • potřeba sociálního kontaktu

 

K minimalizaci traumatizace dítěte během hospitalizace může značnou měrou přispět přítomnost rodičů, jejich účast na péči a vzájemná dobrá spolupráce se zdravotnickým personálem.

-khzs-

Zpět