Dlouhodobý sponzoring

06.11.2017 08:53

 Dlouhodobý sponzoring

Hledáme partnera, jenž nám pomůže vnést jistotu do naší práce. Cílem dlouhodobého sponzoringu je zabezpečení finančních prostředků na provoz Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, veškerou činnost, propagaci Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, případně zabezpečení doplňkových finančních prostředků na jednotlivé projekty Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. V dnešní době je provoz Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  zabezpečován převážně ze soukromých zdrojů jednotlivých aktivních členů. Tento stav je s obrovským nárůstem zájmu o aktivity Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, dlouhodobě neudržitelný.

-khzs-

Zpět