Dětská prostituce

09.09.2018 18:25

Dětská prostituce

Dětská prostituce je sexuální využívání dětí za peníze či jinou odměnu. Jedná se o jednu z nejzávažnějších forem komerčního sexuálního zneužívání dětí, mezi které dále patří také dětská pornografie a obchodování s dětmi. K vymezení tohoto pojmu došlo roku 1996 Stockholmským kongresem.

Příčiny dětské prostituce

Rizik, která mohou předcházet provozování prostituce, je mnoho.

Mezi ty nejčastěji uváděné patří například:

  • chudoba (ekonomická/sociální/kulturní)
  • osobní zkušenost se sexuálním zneužitím v dětství
  • emocionální traumatizace či osamocenost (v důsledku rozpadu rodiny, problémy ve škole atd.)
  • domácí násilí
  • zanedbávání dítěte v rodinném prostředí
  • polyviktimizace
  • nepřítomnost autority, klíčové osoby + absence vzpomínek na vřelou péči ze strany rodičů
  • systémové týrání (oddělení dítěte od rodičů, svěření do péče pěstounů, umístění do ústavní výchovy, porozvodové spory mezi rodiči aj.)
-khzs-
Zpět