Dělení prostituce

09.09.2018 18:28

Dělení prostituce

Dívčí prostituce

Podle dosavadních získaných informací a studií je známo, že oběťmi komerčního sexualizovaného násilí, zneužívání jsou především dívky v rozmezí 12-18 let. Mimo to je u dívek více rozšířena heterosexuální prostituce.

Uvádějí se 4 fáze, podle kterých se dívky dostávají k provozování prostituce:

  1. naverbování, získání důvěry
  2. přivlastňování dívky (dochází k postupné izolaci děvčete od okolí)
  3. kontrola (kontrola oblečení, osobních věcí; s tím spjaté tělesné tresty, vyžadování zkoušky lásky aj.)
  4. totální dominance (dívka se stává obětí; požadování sexu zdarma atd.)

Chlapecká prostituce

Chlapecká prostituce se stejně jako ta dívčí dělí na heterosexuální a homosexuální.

V případě heterosexuální prostituce je kontakt se „zákazníkem“ situován především v bytech. Méně častá jsou poté setkání v salonech. V provozování tohoto typu se může jednat buď o privátní (zbavení panenství na objednávku) nebo organizovanou prostituci.

Homosexuální prostituce je poté forma, kterou chlapci vykonávají většinou bez ohledu na svou sexuální orientaci. Tento typ prostituce můžeme rozdělit do tří kategorií:

  1. salonní (gay kluby, eskort služby, veřejné domy – jen pro homosexuální klienty)
  2. pouliční (na ulici; pro chlapce v nouzi)
  3. call-boys (na telefonu), kept-boys (delší pobyt chlapce u jednoho zákazníka), rent-boys

-khzs-

Zpět