Co se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole naučíte

01.05.2018 07:38

Co se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole naučíte

V KLŠ=Klubovní Lesní Škole se naučíte základním dovednostem, které potřebujete k vedení ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS.

S čím se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole seznámíte:

 1. Jak založit a vést PS-KHZS, celoroční příprava akcí, projektů, táborů, programů, projektů, administrace,
 2. Jak založit a vést ZČ-KKH KHZS, celoroční příprava klubovních schůzek, výprav, akcí, turnajů, programů, projektů,
 3. Zákony o lesích v ČR,
 4. Zákony o dětech a mládeži,
 5. Občanské a trestní právo,
 6. S BOZDM=Bezpečností a Ochranou Zdraví Dětí a Mládeže, v ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS na výpravách, v klubovně, táborech, expedicích,
 7. Metodika her venku, v klubovně, v tělocvičně, přírodě, na hřišti, táborové hry,
 8. S fundraisingem,
 9. Sponzoringem,
 10. Finanční gramotnost,
 11. Krizové situace na táborech, výpravách, expedicích,
 12. Zdravověda, (základy první pomoci),
 13. Táborové stavby, táboření v přírodě, jak postavit teepee, táboření v teepee, podsadových stanech, stavby přístřešků z přírodního materiálu, ekologie na táborech, druhy táborových ohňů, rozdělávání ohňů za deště, v zimě, výroba nářadí z přírodního materiálu, výroba loučí, (pochodní), vaření v přírodě, táborech, výpravách,
 14. Výtvarné a rukodělné činnosti,
 15. Co si brát sebou na tábory, výpravy, expedice,
 16. Co si brát sebou na klubovní schůzky,
 17. Dobrovolnická služba v KHZS,
 18. Environmentální výchova,
 19. Sexuální  výchova,
 20. Křesťanská výchova,
 21. Humanitární výchova,
 22. Tělesná výchova,
 23. Branná výchova,
 24. Hudební výchova,
 25. Dopravní výchova,
 26. Jak vést klubovní schůzku, příprava celoročního klubovního programu, jak sehnat klubovnu, klubovní kronika, časopis, symbolika,
 27. Historie, tradice, svátky, výročí,
 28. Jak připravit akci pro veřejnost,
 29. Jak připravit sraz,
 30. Jak připravit projekt, akci, kampaň, happening, workshop, cizí jazyky,
 31. Základy sebeobrany,
 32. Znalost morseovky, signalizace světlem, rukama, signalizačními praporky,
 33. Zálesácké uzlovaní a jiné dovednosti,
 34. Mezinárodní a Evropská spolupráce,
 35. Mapování, orientace s busolou, kompasem i bez busoly a kompasu, turistické značky, topografie,
 36. Zacházení táborovým vybavením,
 37. Jak připravit jídelníček na 14 denní tábor, víkendovou klubovou akci, výpravu, expedici,
 38. Jak připravit program na 14 denní stanový, vodácký, putovní, tábor, příměstský týdenní tábor,
 39. Krojové uspořádání v KHZS, stanovy KHZS, struktura KHZS, symboly,

 

 1. Prevence dětské kriminality, gamblering, šikana, drogy,
 2. Bylinky, léčivé, jedovaté,
 3. Stromy, keře a jejich plody, (jedlé i jedovaté),
 4. Jak udělat nábor do KHZS, ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS,
 5. Jak správně komunikovat s městskými, obecními, okresními úřady, státními úřady,
 6. Meteorologie, (určování počasí),
 7. Horolezectví,
 8. Jeskyňářství,
 9. StreetWork služby,
 10. Sociální služby,
 11. Tvorba webových stránek PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, jejich obsah, grafika, vybrání správné domény, hostingu, redakčního systému,
 12. Noční obloha, (znalosti souhvězdí, planet),
 13. Zálesáctví, jak získat v přírodě vodu a upravit ji v pitnou, obstarání potravy v přírodě,
 14. Jak uspořádat veřejnou finanční a materiální sbírku dle platných zákonů ČR,
 15. Bobříci, žluté kvítky a velká pedagogická hra březový lístek,
 16. Ochrana přírody,
 17. Ochrana památek,
 18. Jak získat granty, dotace na činnost,

 

Zaujala tě činnost KLŠ=Klubovní Lesní Školy, a chtěl (a) by ses jí účastnit ? Pokud ano, vyplň s předstihem online formulář a odešli jej. V případě její konání tě budeme telefonicky, e-mailem okamžitě kontaktovat.

-khzs-

Zpět