Co nabízíme v KHZS a KLŠ

06.05.2018 15:35

Základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí, Školení laické první pomoci pro veřejnost,  firmy, instituce apod.

Dále nabízíme:

Zdravotní dozory: sportovní zápasy, turnaje, závody, koncerty, firemní akce apod.

Zdravotní projekty-První pomoc do škol, kategorie 10-18 letých, dny prevence, akce pro děti, mládež a seniory: Soutěže „ČERVENÁ KRVINKA“ vedoucích a zástupců vedoucích zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Speciální víkendové příměstské tábory se zaměřením s výukou první pomoci. Preventivní aktivity Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek  pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a Klubovní Lesní Školy letos zamíří i do „MŠ“ Mateřských Škol a škol v níž se seznámí děti a mládež  se základy první pomoci, jak bezpečně a bez úrazů trávit prázdniny, přednášky, měření TK, BMI a GM.

Veškeré aktivity jsou vedeny a pořádány zkušenými, záchranáři, kvalifikovanými, vedoucími a instruktory Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek  pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

-khzs-

Zpět