Co je to klubovna ?

15.04.2017 09:44

 Klubovna je místo, které po letech má pro členy zájmového klubu obvykle atmosféru tajemna, vzpomínek a neopakovatelné atmosféry-něco nevysvětlitelného, čím se liší od normálního bytu nebo kanceláře. "Jak rádi chodili chlapci do své klubovničky U půdy, jak ji pojmenovali. Venku bušily do střech domů podzimní lijavce a vichry cloumaly střešními lávkami a zábradlíčky, ale tady bylo sucho, klidno a teplo. Tady hráli hoši své hry, radily se o dalším programu, někdy i tiše zpívali, prohlíželi kroniku, četli knížky, dumali nad vývěskami..."

-khzs-

Zpět