Co je potřeba udělat k dalšímu chodu ZČ- KKH KHZS

14.04.2017 09:57

1. Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  sdružuje dětské mikrokolektivy – zájmové kluby, kroužky, nízkoprahové kluby, pod jednotnou značkou: ZČ-KKH KHZS.

 

2. Zájmový klub (ZČ-KKH KHZS) tvoří nejméně 3-16 členů (i více členů) 6-17 let, přičemž žádný člen klubu nesmí být

plnoletý. V případě, že zájmový klub (ZČ-KKH KHZS) má ve svých řadách dospělého, je považován pouze za ‘‘PATRONA KLUBU‘‘ (ZČ-KKH KHZS).

 

Vedení ZČ-KKH KHZS

 

1. Vedoucí

2. Zástupce vedoucího

3. Pokladník

4. Zdravotník

5. Kronikář

6. Kreslíř

7. Fotograf

8. Grafik

9. Správce klubovních webových stránek

10. Tiskový mluvčí

11. Písař

 

-khzs-

Zpět