Co je KHZS

29.09.2018 15:50

Představuje se…

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je nevládní nezisková organizace s celostátní působností, která byla založena za účelem nabízet dětem a mládeži alternativní možnosti smysluplného trávení volného času v zájmových klubech.

ČINNOST

Všestranně napomáhá rozvoji dětských a mládežnických klubů a jejich činností v ČR i mimo ní, organizuje klubovní srazy, tábory, pro vedoucí a jejich zástupce pořádá vzdělávací kurzy, školení, a programy, pro veřejnost, děti a mládež organizuje akce, koncerty, divadelní vystoupení.

Uděluje ceny dětem i svým členům, vytváří projekty, vzdělávací programy, kampaně, organizuje akce, srazy, tábory, workshopy, meetingy, pro své členy, fanoušky, příznivce, angažuje se v ochraně přírody, památek, dětských práv, v rozvoji sportu, vydává různé tiskoviny, propagační samolepky, letáky, spolkový časopis.  Pracuje dle odkazu a zásad spisovatelů J. Foglara, E.T. Setona, Arthura Ransomeho a šíří jejich dílo i myšlenku.

-khzs-

Zpět