Co je Dobrovolnictví

04.03.2017 18:56

Dobrovolnictví je svobodně zvolená a veřejně prospěšná činnost. Jak už samotné slovo napovídá, jde o činnost, která je konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

Dobrovolnictví může mít různé podoby, nejčastěji se s dobrovolníky můžeme setkat v neziskových organizacích (ekologická, humanitární, kulturní či vzdělávací činnost).

Z dobrovolnické činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i samotný dobrovolník, kterému přináší nová přátelství, zkušenosti, dovednosti ad.

Můžu být dobrovolníkem?

Prakticky kdokoliv, kdo má zájem pomáhat a je ochoten věnovat část svého času ve prospěch druhých. Dobrovolnickou činnost může vykonávat osoba bezuhonná starší 15-ti let, která je k činnosti zdravotně způsobilá.

Jaké jsou předpoklady správného dobrovolníka?

 • motivace,
 • ochota pomáhat,
 • zdravotní stav umožnující výkonávat dobrovolnickou činnost,
 • spolehlivost,
 • bezúhonnost,
 • věk nad 15 let.

Co mi přinese dobrovolnictví v KHZS ?

Dobrovolnictví přináší nové kontakty, zkušenosti, dovednosti, možnost seberealizace a aktivně a smysluplně trávit volný čas, zázemí pro realizaci vlastních nápadů a vizí, odbornou praxi, zvýšení své kvalifikace, dobrý pocit z pomoci ad.

Co mi nabízí Dobrovolnické Centrum Klubovní Hnutí z.s?

 • setkání s kontaktním pracovníkem v přijímající organizaci,
 • pomoc s výběrem dobrovolnické činnosti,
 • pravidelné odborné supervize s ostatními dobrovolníky,
 • zaškolení o dobrovolnictví,
 • pojištění odpovědnosti dobrovolníka,
 • osvědčení o vykonané dobrovolnické službě ad.

 

-khzs-

Zpět