Co děláme ?

26.11.2016 15:28

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vydává dětský časopis, ve kterém otiskuje spoustu nápadů na klubovní činnost, soutěže, články z činnosti zájmových klubů, fotky, hry, rozhovory, reportáže, který je určen jak pro zájmové kluby, ta i pro všechny kluky a holky.

(Vydává propagační materiály jako jsou: pamětní listy, propagační nálepky, letáky, odznaky).

 

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR kromě svých hlavních volnočasových aktivit v zájmových klubech dětí a mládeže ZČ-KKH KHZS, v pobočkách KHZS, se zaměřilo na další aktivity (služby) jako je: streetwork, zřizování CHD=Chráněných dílen, zřizování NP-FCVČ=NízkoPrahových Foglarovských Center Volného Času, právní a sociální poradenství které se týká ochrany dětí a mládeže.

 

POZ: Veškeré služby, které poskytujeme, jsou bezplatné.

 

Jaké služby poskytujeme ?

  1. Služba streetwork
  2. Služba RMC - Pro rodiče
  3. Služba pro maminky a tatínky v nouzi
  4. Služba CHD pro lidi bez domova a práce
  5. Služba pro děti a mládež (streetwork, nízkoprahová zařízení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.)

 

  1. Služba pro mladé lidi z dětských domovů ( Zaměřuje na dlouhodobou pomoc mladým lidem z dětských domovů při jejich začlenění do života ve společnosti (např. rekvalifikace nezaměstnaných, prevence dětské kriminality, prevence sociálního vyloučení, apod.)
  2. Služba pro seniory v českých DD ( V domovech důchodců )
  3. Služba dobrovolníků v KHZS
  4. Služba STOP GAMBLERINGU je určena pro děti a mládež a  občany, kteří se stali závislý na hraní hracích automatů chtěli a nemohou se závislosti zbavit
Zpět