Co dělají dobrovolníci v KHZS ?

17.03.2017 17:00


Dobrovolníci v KHZS pomáhají všude, kde je potřeba. Pomáhají nejen v dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, v ústavech, kojeneckých ústavech, či v léčebnách ale i v sociálních, streetwork, službách, a uvnitř spolku KHZS v němž pomáhají ve svém volném čase (který mu darují), a poskytují nám své cenné zkušenosti z různých oborů které dobře znají a ovládají.

Pomáhají nám s přípravami táborů, expedic, srazů, kampaněmi, workshopy, happeningy, se vzděláním vedoucích, zástupců vedoucích zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), ZČ-KLŠ KHZS, ZČ-IKLŠ KHZS, ZČ-KELŠ KHZS, PS-KHZS,

Dále dobrovolníci pomáhají s:

-veškerou administrací KHZS,

-odbornými přednášky, semináři, výstavami,

-přípravou projektů, programů,

-grafikou propagačních letáků a s jejich distribucí, ilustracemi,

-psaní textů na propagační letáky, ilustrováním, výrobou kampaňových plachet, webovými stránkami, e-shopem, programováním, překládáním textů na propagační materiály, weby, e-shopy, tvorbou propagačních videí,

-získáváním nových sponzorů, dárců, psaním dopisů, přepravou věcí na tábory, akce, srazy, kampaně,

-kulturními, společenskými, sportovními, humanitárními a charitativními akcemi,

-tlumočnictvím, překladatelstvím, právem,

-komunikací úřady, státy, městy, vesnicemi, obcemi, nadacemi, firmami, jinými spolky a hnutími, školami,

-khzs-

Zpět