Cíle klubovní lesní školy

01.05.2018 16:11

Cíle klubovní lesní školy

Cíle klubovní lesní školy a prostředky práce klubovní lesní školy:

Vychází z rámcových cílů…

1. cíl: rozvíjení absolventa klubovní lesní školy, jeho učení a poznání

cílem klubovní lesní školy je: podporovat tělesný, vzdělávací rozvoj a zdraví absolventa klubovní lesní školy, jeho spokojenost a pohodu rozvíjet přirozené touhy po poznání

Základní cíle a filozofie klubovní lesní školy

  • vytvořit z klubovní lesní školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého absolventa klubovní lesní školy i jeho právo na odlišnost a individuální tempo
  • vytvořit u absolventů klubovní lesní školy pozitivní vztah ke vzdělání, motivaci k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, osvojení strategie učení, naučit se logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznat své reálné možnosti a usnadnit životní i profesní orientaci
  • vychovat kulturního člověka hledajícího smysl a kvality života, tvořivého a mravně odpovědného, ekologicky myslícího, chápajícího hodnotu zdraví, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života 
  • rozvíjet osobnost každého absolventa klubovní lesní školy, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
  • zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, které jsou podmínkou kvalitního učení - vytvářet nabídku různých programů a aktivit 
  • záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti absolventů klubovní lesní školy a jejich rodičů, jak této nabídky využijí
  • za důležitý předpoklad úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu na klubovní lesní škole považovat spolupráci zejména s rodičovskou, ale i občanskou veřejností, a to jak prostřednictvím individuálních konzultací, tak i občanských sdružení, hnutími, spolků, federacích, zájmových klubů dětí a mládeže, nadacemi, školami, školkami,  firmami, městy, obcemi, státními úřady,
  • zaměřovat se na celkové kulturní prostředí klubovní lesní školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů
  • dále rozvíjet loajalitu ke klubovní lesní škole, která je dána podporou cílů klubovní lesní školy a zájmem o vše, co s prací klubovní lesní školy souvisí

 

-khzs-

Zpět