Chráněné bydlení

05.03.2017 12:13

Z důvodu co největšího začlenění lidí se zdravotním postižením do běžného života jsou vytvářeny podmínky pro jejich samostatné bydlení. Tomu většinou předchází nácvik situací běžného života v rámci ústavní péče. Pomoc při zajištění chodu domácnosti v rámci chráněného bydlení pak zajišťuje pracovník podle individuálních potřeb klientů, resp. jejich samostatnosti. Chráněné bydlení nabízí ubytování, pomoc při vedení domácnosti (nákupy, vaření, praní) a případně další zájmové činnosti, kterých se klient může účastnit. Zbytek času tráví klienti zcela dle vlastních možností a vlastního uvážení (starají se o domácnost, odpočívají, chodí do zaměstnání..)

 

Úloha dobrovolníka

Klienti touží po vztazích s lidmi mimo prostředí ústavu. Dobrovolníci s klienty tráví volný čas, povídají si s nimi, hrají hry, sportují, zpívají, učí je hrát na hudební nástroje, doprovázejí je společně s pracovníky výchovy na vycházkách, účastní se příprav programů pro veřejnost, pomáhají při organizaci některých aktivit, apod.

 -khzs-

Zpět