Červenec

08.05.2018 13:04

Červenec

 • 1.7. - Světový den architektury - vyhlášený Mezinárodním svazem architektů
 • 2.7. - Světový den UFO
 • 9.7. - Světový den vězňů, vyhlášen papežem Janem Pavlem II.
 • 31.7. - Den africké ženy, slaví se na počest založení Panafrické ženské konference r. 1962 (od r. 1974 Panafrická ženská organizace)

 

Pranostiky na červenec

 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
 • Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
 • Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
 • Co červenec končí, srpen začíná.
 • Jaký červenec, takový leden.
 • V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda.
 • Slunce peče, déšť poteče.
 • Červenec - úrody blíženec.
 • Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
 • Červená se červenec, zraje každý pupenec.
 • Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
 • Déšť na navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany (2.7.)
 • Déšť na prokopa - zmokne každá kopa (4.7.)
 • Svatý Prokop hřiba nakop.
 • Svatý Prokop, žitu kořen podkop.
 • Kolik žita narostlo so svatého Kiliána, tolik už ostane (8.7.)
 • Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý (10.7.)
 • Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
 • Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší (13.7.)
 • Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
 • O svatém Kamilu slunce má největší sílu (18.7.)
 • Na svatého eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim (21.7.)
 • Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť (22.7.)
 • Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota - to lichota.
 • Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
 • Když prší o Apolináří, dlouho se z lesů paří (23.7.)
 • Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny (24.7.)
 • Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
 • Na svatého Jakuba hrom do duba (25.7.)
 • Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
 • Jakub bez deště - tuhá zima.
 • Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
 • Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
 • Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy (26.7.)
 • K Anně svatý hodina ze dne se ztratí.
 • Svatá Anna - chladna z rána.
 • Na svatého Abdona ve švech praská stodola.
 • Při svatém Ignáci strniska se obrací (31.7.)
 • Od svatého Ignáca - léto se obráca.

-khzs-

Zpět