Červen

08.05.2018 13:02

Červen

 • 1.6. - Mezinárodní den dětí - podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.
 • 5.6. - Světový den životního prostředí, v roce 1972 (5.6.) začala ve Stockholmu Konfernce OSN o problémech životního prostředí
 • 8.6. - Mezinárodní den oceánů
 • 16.6. - Den afrického dítěte - vyhlásila OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976
 • 16.6. - Evropský den židovské kultury
 • 17.6. - Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci), vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN
 • 20.6. - Světový den uprchlíků, slaví se od r. 2001, vyhlášen VS OSN k 50. výročí Úmluvy o postavení uprchlíků (1951)
 • 21.6. - Evropský den hudby, Svátek hudby - Fete de la Musique oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury
 • 26.6. - Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) - vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7. 12. 1987
 • 26.6. - Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení
 • 27.6. - Den politických vězňů České republiky - Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950)
 • 27.6. - Světový den rybářství, slaví se od roku 1985

Pranostiky na červen

 • Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
 • Červen studený, sedlák krčí rameny.
 • Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
 • V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
 • Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
 • Červnové blýskání, na sýpkách praskání.
 • Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
 • V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.
 • Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
 • Jaký červen, takový prosinec.
 • Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
 • Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
 • Červen stálý, prosinec dokonalý.
 • Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 • Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
 • V červnu se ukáže, co nám dá Pán Bůh na daře.
 • O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu (1.6.)
 • Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i příští zimu (3.6.)
 • Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních (8.6.)
 • Medardova kápě čtyřicet dní kape.
 • Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
 • Na jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat.
 • Prší-li na Medarda, je malá naděje na slunečné léto.
 • Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží.
 • Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekejte směle.
 • Na Boží tělo den jasný - celý rok šťastný.
 • O svatém Barnabáši bouřky často straší (11.6.)
 • Svatá Tonička mívá často uplakaná očička (12.6.)
 • Na svatého Antonína broušení kos započíná (13.6.)
 • Déšť o svatém Vítu, škodí ječmenu i žitu (15.6.)
 • O svatém Vítě půl zrna v žitě.
 • Svatý Vít dává trávě pít.
 • Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází (16.6.)
 • Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze. Jestli je suché odvézt chceš, do Jana si pospěš.
 • Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se (21.6.)
 • Na svatou Agripinu odpočívej jenm ve stínu (23.6.)
 • Na svatého Jana otvírá se létu brána (24.6.)
 • Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá.
 • Čím dříve před svatým Janem houby hřiby, tím dříve před Vánoci sněží.
 • Jak o svatém Janu Křtiteli, tak bude i o Michaeli.
 • Do Jána má být louka shrabaná.
 • O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.
 • O Janu-li sucho hostí, máme o žních mokra dosti.
 • Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
 • Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje (27.6.)
 • Prší-li na svatého Ladislava, déšť po sedm neděl přetrvává.
 • Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel (29.6.)
 • Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
 • Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

 

-khzs-

Zpět